Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł prof. dr hab. Adam Strzałkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 lipca 2020 roku zmarł Profesor ADAM STRZAŁKOWSKI, emerytowany Profesor Instytutu Fizyki UJ. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek, 31 lipca 2020 r. o godz. 11:30 w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP z Lourdes przy ul. Lea; odprowadzenie urny z Prochami Zmarłego nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:00 od bramy cmentarza komunalnego w Bronowicach na Pasterniku.

Profesor Adam Strzałkowski urodził się 26 listopada 1923 roku w Tenczynku k. Krzeszowic. Szkołę podstawową ukończył w swojej rodzinnej miejscowości. Przed wojną uczęszczał do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. W latach 1940-1942 był uczniem wydziału elektrycznego Szkoły Przemysłowej, w której nauczycielami byli profesorowie AGH. W ramach tajnego nauczania zdał małą maturę w 1943 roku. Dużą maturę zdał już po wojnie i zapisał się na studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je w 1948 roku otrzymując tytuł magistra, jako specjalność wybrał doświadczalną fizykę jądrową. Jeszcze jako student pracował na stanowisku asystenta w Obserwatorium Astronomicznym (1945-1950). Był jednym z pionierów obserwacji obiektów astronomicznych z wykorzystaniem fal radiowych za pomocą radioteleskopów.

Ale już od około 1950 roku zdecydował się zajmować eksperymentalną fizyką jądrową. W latach 1950-1961 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądra Atomowego Instytutu Fizyki uzyskując stopień doktora 1 czerwca 1960 roku. Po habilitacji w 1963 roku, kontynuował pracę na stanowisku docenta do roku 1971, kiedy to otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Po pięciu kolejnych latach Adam Strzałkowski otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego.

Jednym z najważniejszych odkryć Profesora Strzałkowskiego jest odkrycie tzw. jądrowego efektu glorii, którego dokonał w latach 60. na cyklotronie U-120 zlokalizowanym w Instytucie Fizyki Jądrowej w Bronowicach. Te badania były prowadzone razem z Profesorami Niewodniczańskim, Budzanowskim, Grotowskim i Jarczykiem.

W latach 1957-1959 odbywa staż naukowy w Laboratorium Fizyki Jądrowej Uniwersytetu w Liverpoolu. W kolejnych latach prowadzi badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wlk. Brytanii i we Włoszech.

W trakcie pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim pełni wiele funkcji. Można tutaj wymienić kierowanie Zakładami Fizyki Ogólnej, Fizyki Doświadczalnej i Fizyki Jądrowej. W latach 1971-1974 oraz 1977-1981 Profesor Strzałkowski był wybrany na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizyki. Natomiast w latach 1972-1975 zajmował stanowisko Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor bierze udział w organizacji filii UJ w Katowicach, z której powstał Uniwersytet Śląski. Jest pierwszym dyrektorem Instytutu Fizyki filii UJ w Katowicach w latach 1963-1968. Przez wiele lat jest Profesor vice-dyrektorem IFJ w Krakowie.

Profesor Strzałkowski nie unika podejmowania się zadań na rzecz środowiska fizyków polskich. Jest koordynatorem badań fizyki jądrowej w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych w latach 1986-1990. Zajmuje stanowisko przewodniczącego Sekcji Fizyki Jądrowej Komitetu Fizyki PAN. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Fizyki. Pełni funkcję przewodniczącego i zastępcy Komitetu Fizyki Jądrowej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Pełni też funkcję członka Komitetu Physics Letters. Profesor Strzałkowski był także członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami i tytułami. Otrzymał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (1996). Był laureatem Nagród Ministra NiSW (1967, 1970), Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, Państwowej Rady d/s Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Profesor otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1964), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1991), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyż Zasługi I klasy Orderu Zasługi RFN (2001).

Był także nagrodzony Złotą Odznaką „Zasłużony dla województwa Katowickiego” oraz Nagrodą Miasta Krakowa w 2013 roku (w 90. urodziny).

Kondolencje
Uniwersytet Śląski
IFJ PAN