Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plazmonika – narzędzie dla fizyki atomowej i sensorów.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr hab. Tomasz Kawalec
Email: tomasz.kawalec@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fotoniki
Pracownia: Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni
Strona www grupy: www.coldatoms.com

Krótki opis

W zależności od zaintersowań studenta oraz stanu badań w laboratorium, student będzie miał możliwość włączenia się w badania bazujące na plazmonice, a związane bądź z zimnymi atomami, bądź ultraczułymi sensorami.

Plazmonika to dziedzina związana ze specyficznymi oscylacjami elektronów w metalach, stowarzyszonych (w naszym przypadku) z powierzchniowymi falami elektromagnetycznymi o ciekawych właściwościach. Tak zwane zimne atomy to z kolei grupy atomów spowolnionych metodami optycznymi do bardzo małych prędkości, poniżej 1 m/s, co odpowiada temperaturom kilkuset mikrokelwinów i mniejszym. Sensory w naszym laboratorium to układy optyczne, pozwalające na badanie zmian współczynnika załamania ośrodka (na przykład gazu) w zakresie 10-6 i mniejszym.

Student będzie mógł poznać od podstaw pracę w laboratorium z dziedziny fizyki atomowej i optyki. W szczególności, zaznajomi się z układem wysokiej lub ultrawysokiej próżni (UHV) oraz szeregiem urządzeń optycznych i optoelektronicznych, a w tym laserów. Ponadto, będzie miał okazję pracować z optycznym mikroskopem bliskiego pola (NSOM) lub mikroskopem sił atomowych (AFM). Zainteresowany student będzie mógł również dokonywać obliczeń symbolicznych i numerycznych.

Główne narzędzia badawcze

  • Pułapka magnetooptyczna (MOT)
  • mikroskop bliskiego pola NSOM

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie pracą doświadczalną
  • zainteresowanie optyką

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak