Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Molekuły na powierzchniach tlenkowych.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr hab. Bartosz Such
Email: bartosz.such@uj.edu.pl
Zakład: Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii
Pracownia: Komputerowego Modelowania Powierzchni
Strona www grupy: http://zfnin.if.uj.edu.pl/pl/sites_groups/group_oxides.html

Krótki opis

Celem praktyki jest poznanie procesu przygotowania ultra-cienkich warstw molekularnych na powierzchniach tlenkowych oraz przebadanie ich, przede wszystkim metodą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM). Są to problemy badane ze względu na wagę morfologii aktywnych molekuł dla wydajności pracy urządzeń takich jak ogniwa słoneczne, w których aktywnym ośrodkiem są molekuły organiczne.

W trakcie praktyki będzie można poznać podstawowe zasady pracy w środowisku ultrawysokiej próżni (UHV) oraz problemów związanych z wytwarzaniem niskich ciśnień. Możliwe będzie zaznajomienie się z metodami przygotowania atomowo czystych powierzchni krystalicznych oraz nanoszenia warstw metodą epitaksji z wiązki molekularnej. Zasadniczym urządzeniem wykorzystanym do przebadania otrzymanych warstw będzie mikroskop STM oraz metoda termicznie programowanej desorpcji.

Główne narzędzia badawcze

  • Mikroskop STM
  • temperaturowo programowana desorpcja TPD
  • system przygotowywania podłoży i nanoszenia adsorbatów

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie technikami eksperymentalnymi
  • znajomość języka angielskiego jest dodatkowym atutem

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak