Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie właściwości magnetycznych i przemian fazowych w nowych materiałach

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Stanisław Baran
Email: stanislaw.baran@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pracownia: Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych I Nadprzewodnictwa (C-0-17)
Strona www grupy: http://www.zfcs.if.uj.edu.pl/magnetic-research

Krótki opis

W ramach praktyki studenckiej student nauczy się podstaw obsługi urządzenia Physical Property Measurement System (PPMS), które jest na wyposażeniu wielu wiodących laboratoriów. W posiadanej konfiguracji PPMS umożliwia badanie szeregu własności fizycznych próbek miligramowych w szerokim zakresie temperatur (1.9-400 K), ciśnień (do 1 GPa) oraz pól magnetycznych (0-9 T). Możliwe są pomiary oporu elektrycznego, ciepła właściwego, podatności magnetycznej (metodą stało- i zmiennoprądową) oraz namagnesowania. Dodatkowym atutem posiadanego egzemplarza jest wyposażenie go w skraplarkę helową pracującą w obiegu zamkniętym, co znacznie podnosi ekonomię użytkowania urządzenia uniezależniając je od dostaw ciekłego helu. Student będzie uczestniczył zarówno w przygotowaniu próbek do pomiarów, jak i samym uruchamianiu pomiarów.

Główne narzędzia badawcze

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Wiedza w zakresie podstaw elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, mechaniki kwantowej.
  • Zainteresowanie pracą eksperymentalną.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak