Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania struktury cienkich warstw tlenków metali metodami mikroskopii elektronowej oraz bliskich oddziaływań.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: prof. Franciszek Krok
Email: franciszek.krok@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pracownia: Nanostruktur powierzchniowych
Strona www grupy: http://www.zfcs.if.uj.edu.pl/nanostructures-research

Krótki opis

Celem badań będzie opanowanie podstawowych technik próżniowych oraz zapoznanie się z procesem wytworzenia cienkiej warstwy z tlenku metalu (np. TiO2) metodą rozpylania magnetronowego. Następnie student zapozna się technikami charakteryzacji obrazowania morfologii oraz składu chemicznego tak przygotowanej warstwy z wykorzystaniem techniki mikroskopii elektronowej (SEM, warunki próżni) oraz mikroksopii sił atomowych (AFM w warunkach normalnych).

Wymienione powyżej techniki eksprymentalne pozwolą studentowi opanować podstawowe procesy wytwarzania i charakteryzacji układów w skali nanometrowej. Opanowanie przedstawionych powyżej metod jest ważnym elementem wykorzystywanym w wielu dziedzinach fizyki ciała stałego, fizyki powierzchni oraz nanotechnologii

Główne narzędzia badawcze

  • Układ do nanoszenia cienkich warstw metodą „sputteringu”
  • mikroksopia SEM
  • mikroskopia AFM

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie pracami eksperymentalnymi
  • zdolność/chęć rozwiązywania problemów technicznych.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak