Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Implementacja geometrii detektora iTOF/HADES w pakiecie symulacyjnym GEANT

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Dr inż. Marcin Zieliński, Dr hab. Izabela Ciepał (IFJ)
Email: marcin.zielinski@uj.edu.pl, izabela.ciepal@ifj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Hadronów/ Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Pracownia: Pracownia HADES
Strona www grupy: https://hades.gsi.de/

Krótki opis

Jednym z wyzwań współczesnej fizyki cząstek elementarnych jest badanie zjawisk, które wykraczając poza znany opis Modelu Standardowego. W tym celu bada się m.in. rzadkie rozpady krótko żyjących cząstek. Badania nad tym rozpadami prowadzone są przez międzynarodową grupę eksperymentalną HADES, która wykonuje pomiary w ośrodku GSI Darmstadt w Niemczech. Aby można było dokładnie opisać proces rejestracji cząstek wymagane jest przygotowanie realistycznych symulacji komputerowych, które odwzorowują geometrię fizycznych urządzeń detekcyjnych. Celem proponowanej praktyki jest przygotowanie i implementacja geometrii nowego detektora scyntylacyjnego iTOF, w istniejącym oprogramowaniu do symulacji o nazwie GEANT. W ramach praktyk student będzie miał możliwość zapoznać się z narzędziami do symulacji i wizualizacji danych. Student zostanie zapoznany z metodami implementacji geometrii fizycznych detektorów oraz sposobami generowania ich odpowiedzi pod wpływem interakcji z oddziałującą cząstką. Ponadto student zostanie zaznajomiony z różnymi technikami obliczeniowymi z zakresu statystyki wykorzystywanymi współcześnie w fizyce cząstek elementarnych.

Główne narzędzia badawcze

Język C++ i FORTRAN, środowisko ROOT, środowisko do symulacji GEANT.

Wymagania w stosunku do kandydata

- znajomość podstaw programowania w dowolnym języku,

- podstawy obsługi systemu Linux,

- znajomość podstaw związanych z procesami oddziaływania cząstek w materii.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak