Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Modelowanie transportu neutronów w ciele człowieka pod kątem terpii borowo-neutronowej BNCT

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Michał Silarski
Email: michal.silarski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Doświadczalnej Fizyki Czątek i Zastosowań
Pracownia: II Pracownia Fizyczna
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/sabat/

Krótki opis

Praktyki obejmują modelowanie formowania wiązki neutronów na potrzeby rozwoju terapii BNCT dla generatora neutronów typu deuter-deuter. Ponadto, otrzymany rozkład energii neutonów i kwantów gamma posłuży do modelowania oddziaływania terapeutycznej wiązki neutronów z tkankami pacjenta (głównie glowa). Celem tej części praktyk jest określenie rozkładu dawki w ciele oraz intensywności wtórnych kwantów gamma, które mogą być wykorzystane do monitorowania rozkładu boru w czasie terapii. Pozwoli to na wstępne określenie czy możliwe jest zastosowanie do tego celu technologii obrazowania rozwijanej w grupie J-PET.

Główne narzędzia badawcze

  • Komputer z oprogramowaniem MCNP lub GEANT4

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku (preferowany C++, Python)

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak