Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie widm promienowania gamma indukowanego neutronami pod kątem wykrywania zanieczyszczeń na dnie morza

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Michał Silarski
Email: michal.silarski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Doświadczalnej Fizyki Czątek i Zastosowań
Pracownia: II Pracownia Fizyczna
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/sabat/

Krótki opis

Praktyki obejmują pomiary widm kwantów gamma powstających przy napromienianiu substancji neutronami. Ich celem jest określenie zdolności wykrywania zanieczyszczeń dna Bałtyku ciężkim paliwem zalegającym w zatopionych wrakach statków. Napromienianiu zostaną poddane próbki pobrane z dna w okolicy min. wraku tankowca Franken. Praktyki obejmują kalibrację detektora scyntylacyjnego z bromkiem lantanu, pomiary widm aktywacyjnych oraz opracowanie i interpretację wyników. Istnieje również możliwość przeprowadzenia modelowania całego procesu pomiaru za pomocą symulacj Monte Carlo w programie MCNP lub GEANT4 i ich porównanie z wynikami przeprowadzonych pomiarów.

Główne narzędzia badawcze

  • detektor scyntylacyjny (kryształ LaBr3:Ce:Sr połączony z fotopowielaczem)
  • źródło neutronów AmBe

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Znajomość podstaw analizy danych (SMOP-1)
  • Znajomość podstawowych procesów oddziaływania kwantów gamma z materią

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak