Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacjonarna i terenowa spektroskopia gamma.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr hab. Grzegorz Zuzel
Email: grzegorz.zuzel@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej
Pracownia: Laboratorium niskich aktywności
Strona www grupy:

Krótki opis

Spektrometria gamma jest szeroko rozpowszechniną techniką analityczną pozwalającą na ilościowe i jakościowe badania zawartości izotopów promieniotwórczych w różnego typu próbkach materiałowych (środowiskowych, medycznych, itp.).

W ramach praktyk studenci poznają budowę oraz zasadę działania spektrometrów gamma zbudowanych w oparciu o detektory germanowe wysokiej czystości (HPGe). Detektory te charakteryzują się wysoką wydajnością detekcji promieniowania gamma (możliwość rejestracji nawet bardzo małego poziomu promieniotwórczości) oraz wysoką energetyczną zdolnością rozdzielczą, co pozwala na łatwą identyfikację izotopów będących źródłem tego promieniowania.

Studenci będą mogli samodzielnie przeprowadzić pomiary zawartości izotopów promieniotwórczych w wybranych przez siebie próbkach wtykorzystując do tego celu dwa stacjonarne wysokoczułe spektrometry pracujące w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej. Pracownia dysponuje także przenośnymi spektrometrami gamma, które posłużą do wykonania pomiarów poziomu naturalnej promieniotwórczości w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie. Analiza uzyskanych widm pozwoli na identyfikację izotopów, których wkład do naturalnej promieniotwórczości w danej lokalizacji jest największy.

Główne narzędzia badawcze

  • Wysokoczułe stacjonarne oraz przenośne spektrometry gamma

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Podstawowe informacje na temat promieniotwórczości naturalnej

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak