Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie na fantomach z wykorzystaniem farmaceutyków w detektorze J-PET

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Aleksander Gajos, dr Szymon Niedźwiecki, dr Magdalena Skurzok
Email: aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl, magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Zakład: Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
Pracownia: J-PET
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/pet/

Krótki opis

Celem badań jest pomiar i wstępna analiza obrazu mierzonego za pomocą unikalnego detektora J-PET (Rys. 1) przy użyciu fantomów medycznych z wykorzystaniem farmaceutyków. Obraz farmaceutyku, oparty będzie o wyznaczenie miejsc emisji fotonów wewnątrz detektora. W ramach analizy niezbędne będzie określenie precyzji rekonstrukcji miejsca emisji.

Podczas praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), w którym farmaceutyk umieszczony będzie w kilku kilku fantomach medycznych. Zebrane dane będą następnie przeanalizowane pod kątem rekonstrukcji obrazu.

Detektor J-PET służący do wykonania pomiarów, z umieszczoną w środku małą komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do stopnia studiów. Każdy krok pracy doświadczalnej i analizy danych będzie tłumaczony na bieżąco i w miarę indywidualnych potrzeb.

Główne narzędzia badawcze

  • Detektor J-PET
  • komputer
  • pakiet ROOT do analizy danych eksperymentalnych

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych
  • Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak