Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt Storm&DustNet

Projekt Storm&DustNet jest realizowany w »Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego »Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Motywacją do działań podjętych w projekcie jest wykorzystanie posiadanej wiedzy do poprawy jakości życia społeczeństwa oraz przyczynienie się do ochrony jego zdrowia i życia.

Nasza działalność obejmuje:

  • proces wykonywania pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu (PM)
  • wizualizację wyników on-line
  • udział w edukacji społeczeństwa na temat negatywnych skutków zdrowotnych wynikających  z występowania wysokich stężeń PM
  • podnoszenie świadomości, że wysokie stężenia PM są bezpośrednim i mierzalnym efektem działalności człowieka
Sieć bezprzewodowych stacji pomiarowych Storm&DustNet została w całości zaprojektowana i zbudowana w  Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ.