Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunki zamawiane

Program kształcenia zamawianego obejmuje specjalności nauk technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych – ważne dla rozwoju gospodarki kraju lub prognozowane jako te, z zakresu których specjalistów już wkrótce będzie brakować.

Na Wydziale FAIS realizowany jest programy kierunków zamawianych dla ZMiN i SMP
Kierunki Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) prowadzone na Wydziałach Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymają dofinansowanie jako kierunki zamawiane w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1/POKL/4.1.2/2011). Nagrodzony projekt przewiduje wiele działań zwiększających atrakcyjność studiowania na powyższych kierunkach, m.in.:

- program stypendialny: łącznie zostanie przyznanych 255 stypendiów motywacyjnych w wysokości 1000 zł miesięcznie dla przynajmniej 36% najlepszych studentów na roku,
- program stażowy: płatne 1,5 -2 miesięczne staże w firmach,
- nowe zajęcia dodatkowe (np. kurs e-learningowy z chemii i fizyki),
- różnorakie konkursy z cennymi nagrodami,
- stypendia konferencyjne dla studentów chcących wziąć udział w konferencjach naukowych,
- wykłady specjalistów z różnych dziedzin dotyczących kierunków zamawianych,
- zajęcia wyrównawcze z chemii oraz laboratoryjne zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki.


Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziałów Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizowany będzie w okresie od 01.06.2011 r. do 31.10.2015 r. i obejmie dwa roczniki studentów ZMiN i SMP (nabory na rok 2011/12 oraz na rok 2012/13).

Wiecej informacji: http://www.kierunki-zamawiane.uj.edu.pl/

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów odbywa się przez stronę: www.rekrutacja.uj.edu.pl

Absolwenci kierunków ścisłych to istotny potencjał dla naszej gospodarki, a kierunki zamawiane to wielka inwestycja w studenta, jego przyszłość, a także przyszłość całego kraju.

30.09.2012 zakończył się poprzedni program kierunków zamawianych obejmujący kierunki: Fizyka i Informatyka Stosowana
Wiecej informacji: www.zamawiane.uj.edu.pl