Przejdź do głównej treści

Osiągniecia pracowników oraz ogłoszenia Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego

Pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej - publikacja w Science Advances.

Tomograf PETKoleżaniki i koledzy z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowańi oraz Zakładu Fizyki Medycznej naszego Instytutu dokonali pierwszego obrazowania pozytronowego fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej

Ocena raka in vivo i dokładna lokalizacja zmienionych tkanek na początkowych etapach zaburzeń molekularnych to ważne wyzwania diagnostyczne. Pozytron jest obficie tworzony w wolnych przestrzeniach molekularnych w ciele pacjenta podczas pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Właściwości pozytonu różnią się w zależności od wielkości pustych przestrzeni między- i wewnątrzcząsteczkowych oraz stężenia w nich cząsteczek, takich jak np. tlen cząsteczkowy, O2; dlatego obrazowanie pozytronowe może dostarczyć informacji o progresji choroby na początkowych etapach zmian molekularnych. Obecne systemy PET nie pozwalają na akwizycję obrazów pozytronowych. W pracy przedstawiono nową metodę, która umożliwia obrazowanie pozytronowe poprzez jednoczesną rejestrację fotonów anihilacji i deekscytacji z farmaceutyków znakowanych radionuklidami. Przedstawiono pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej. Oczekuje się, że obrazowanie pozytronowe znacznie poprawi dokładność diagnostyki PET.

Science Advances 7 (2021)


Grupa J-PET testuje symetrię pomiędzy naładowaną materią leptonową a antymaterią.

Grupa badawcza J-PET stworzyła w Krakowie pierwszy w historii wielofotonowy obraz tomograficzny PET i przetestowała z niespotykaną dotąd precyzją, symetrię między naładowaną materią leptonową a antymaterią, poprzez obrazowanie anihilacji atomów pozytonu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule zatytułowanym „Testing CPT symmetry in ortho-positronium decays with positronium annihilation tomography", opublikowanym ostatnio w Nature Communications.

Link do publikacji: https://www.nature.com/articles/s41467-021-25905-9

Nagroda Hansa Habarkena za najlepszy artykuł dla dr Katarzyny Gajos

Okładka Applied Syrface ScienceJest mi miło poinformować Państwa, że edytorzy czasopisma Applied Surface Science (IF=6.707) uhonorowali dr Katarzynę Gajos nagrodą „Frans Habraken Best Paper Award 2021” za pracę „Surface density dependent orientation and immunological recognition of antibody on silicon: TOF-SIMS and surface analysis of two covalent immobilization methods” (DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146269).

Nagroda ta upamiętniająca profesora Fransa Habrakena, wieloletniego edytora czasopisma Applied Surface Science, przyznawana jest corocznie od 2014 roku pierwszemu (lub korespondującemu) autorowi, w wieku do 30 lat, najlepszego artykułu naukowego opublikowanego w tym czasopiśmie w poprzedzającym roku. Przy wyborze zespół edytorów kieruje się kryteriami takimi jak oryginalność pracy, jej znaczenie naukowe oraz zainteresowanie czytelników.

Wyróżniona praca opisuje badania wykonane przez zespół z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, w składzie: dr Katarzyna Gajos, mgr Klaudia Szafraniec, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, we współpracy z dr Panagiotą Petrou z NCSR DEMOKRITOS z Aten. Za pomocą Spektroskopii Masowej Jonów Wtórnych TOF-SIMS dokonano bezpośredniego wyznaczenia dominującej orientacji molekuł detekcyjnych (przeciwciał) w zależności od gęstości pokrycia przez nie powierzchni biosensora. Ponieważ orientacja przeciwciał ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania antygenu, przedstawione badania mogą pomóc w poprawie efektywności i czułości biosensorów poprzez optymalizację metod pokrywania powierzchni biosensora przeciwciałami.


Nominacje profesorskie - prof. Monika Marzec

W dniu 17 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla
dr hab. Moniki Marzec z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!


Prezentacje kandydatów na stanowiska asystenta i adiunktów

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ uprzejmie informuje, że prezentacje kandydatów na stanowiska asystenta i adiunktów odbędą się 10 czerwca 2021 na platformie MSTeams według załączonego harmonogramu

Osoby chcące uczestniczyć w publicznych przesłuchaniach kandydatów i posiadające konto pocztowe w domenie "uj.edu.pl" (a tym samym dostęp do organizacji UJ w Microsoft Teams) mogą dołączyć do stworzonego w tym celu zespołu "UJ-WFAIS Prezentacje Kandydatów IFMS" przy pomocy kodu dostępu: uwef9by

W tym celu należy w aplikacji Microsoft Teams wybrać zakładkę "Zespoły" a następnie "Wszystkie zespoły" -> "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy" -> "Dołącz do zespołu wpisując kod" i podać powyższy kod dostępu. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem: obrony.fais@uj.edu.pl.

Osoby nieposiadające konta pocztowego w domenie "uj.edu.pl" i chcące dołączyć do zespołu są proszone o wysłanie wiadomości na adres: obrony.fais@uj.edu.pl w celu uzyskania dostępu najpóźniej do dnia 9 czerwca br. do godz. 12:00. 

Po uzyskaniu dostępu do zespołu "UJ-WFAIS Prezentacje Kandydatów IFMS" prosimy wejść na kanał "Ogólny", na którym odbędzie się zaplanowane spotkanie (prezentacje kandydatów).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrekcja IFMS


Instytutowy termin składania wniosków awansowych na stanowisko profesora uczelni

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Chciałbym poinformować, że wnioski o awans na stanowisko profesora uczelni powinny być składane w sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ im. M Smoluchowskiego u p. Alicji Mysłek, w terminie do 1 czerwca 2021 roku.

Powyższy termin jest wcześniejszy niż termin wyznaczony przez Dziekana WFAIS. Jednak zgodnie z §10 pkt 1 toku postępowania awansowego „Z wnioskiem o awans na stanowisko profesora uczelni do Dziekana Wydziału występuje dyrektor instytutu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki będący kandydatem do awansu”. Dlatego też chciałbym mieć czas, aby spokojnie zapoznać się z wnioskami.

Z poważaniem

Zbigniew Postawa

/Dyrektor Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego/

Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.


Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2021 roku

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 maja 2021 roku

Termin rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 czerwca 2021 roku

Szczegółowe informacje

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Fizyki UJ w zakresie fizyki lub biofizyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2021 roku
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28 maja 2021 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2021 roku
Zatwierdzona lista rankingowa w dniu: 24 czerwca 2021 roku


Nominacja profesorska - prof. Jakub Rysz

W dniu 11 lutego 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Jakuba Rysza z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!


Nominacja profesorska - prof. Janusz Brzychczyk

W dniu 20 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Janusza Brzychczyka z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!

Nominacje profesorskie - prof. Piotr Cyganik, Hubert Harańczyk, Ewa Stępień

W dniu 4 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominacje profesorskie dla dra hab. Piotra Cyganika, dra hab. Huberta Harańczyka i dr hab. Ewy Stępień z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!