Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia oraz osiągniecia pracowników Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego

Nagroda Miasta Krakowa 2022 dla Dr Adama Wojciechowskiego

Dr Adam Wojciechowski z naszego Instytutu został laureatem Nagrody zespołowej Miasta Krakowa 2022 w dziedzinie „Nauka i technika” za „opracowanie i stworzenie nowatorskiego, jedynego w Polsce, układu do mikroskopii wymuszonego rozpraszania Ramana”. To przełomowa technika pozwalająca obrazować próbki biomedyczne szybko, z dużą rozdzielczością i czułością, wkraczająca do klinik, by wspomóc w diagnozie i leczeniu licznych chorób cywilizacyjnych. Oprócz dr Wojciechowskiego w skład nagrodzonego zespołu wchodzili prof. Małgorzata Barańska i dr Krzysztof Brzozowski z Wydziału Chemii.

 

Więcej informacji można znaleźć np. tutaj lub tutaj.

Podcast Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Molekularnego na temat badań prof. Pawła Moskala i grupy J-PET

Europejskie Towarzystwo Obrazowania Molekularnego przygotowało audycję, w której Prof. Simon Cherry z Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis tłumaczy, na czym polega wynalezione przez prof. dr. hab. Pawła Moskala i rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim przez grupę J-PET obrazowanie pozytonium.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania nagrania: https://e-smi.eu/podcast/

Pierwsze "światło" na linii PolyX

Na linii badawczej PolyX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLAIRS UJ uzyskano po raz pierwszy wiązkę twardego promieniowania rentgenowskiego. Jest to kamień milowy w konstrukcji tej linii, której to oddanie do użytkowania planowane jest na 2023 r.

Linia PolyX posłuży do mikroobrazowania (radiografia i tomografia) i mikrospektroskopii (rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna i absorbcja rentgenowska) i będzie mogła być wykorzystana przez naukowców z różnych dziedzin tj. fizyki, biologii i medycyny, nauki o materiałach, chemii, nauk o środowisku i Ziemi, czy badań dzieł sztuki.

Na zdjęciu promieniowanie rentgenowskie trafia w ekran fluorescencyjny i powoduje silną emisję światła. Ekran podparty jest (tymczasowo) kubkiem z logo SOLARIS. W budowie linii aktywny udział biorą obecni i byli pracownicy Zakładu Promieniowania Synchrotronowego Instytutu Fizyki.

Serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego w dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w  dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29.04.2022

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.05.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022

Szczegółowe informacje

Download file

Konkurs na trzy stanowiska ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego w dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na trzy stanowiska ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w  dyscyplinie nauki fizyczne w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29.04.2022

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.05.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022

Szczegółowe informacje

Międzymetaliczny nanomagnes molekularny - dr hab. Stanisław Baran współautorem publikacji w Nature Communications

W dniu 19 kwietnia br. ukazał się artykuł "An 'Intermetallic' Molecular Nanomagnet with the Lanthanide Coordinated Only by Transition Metals" (Nat. Commun. 13 (2022) 2014, DOI:10.1038/s41467-022-29624-7), którego autorami są Michał Magott, Maria Brzozowska, Stanisław Baran, Veacheslav Vieru i Dawid Pinkowicz. W artykule opisano strukturę krystaliczną i właściwości magnetyczne związku [ErIII(ReICp2)3] należącego do nowej klasy magnetyków molekularnych. W dotychczas znanych materiałach, jon magnetyczny otoczony był ligandami będącymi pierwiastkami p-elektronowymi (np. C, N lub O). Możliwości praktycznego zastosowania "klasycznych" magnetyków molekularnych są ograniczone, ponieważ efekt pamięci magnetycznej znika w temperaturze około 80 K. Związek [ErIII(ReICp2)3] należy do nowej klasy materiałów, gdzie jon magnetyczny (którym jest w tym przypadku Er) otoczony jest symetrycznie trzema jonami pierwiastka d-elektronowego leżącymi w jednej płaszczyźnie. Takie otoczenie jonu magnetycznego przypomina to, które występuje w związku międzymetalicznym SmCo5 - jednym z materiałów do konstrukcji najsilniejszych magnesów trwałych. Nowo odkryta klasa magnetyków molekularnych, w których jony magnetyczne otoczone są planarnie ułożonymi jonami metalu przejściowego, daje nadzieję na syntezę kolejnych związków o coraz to lepszych parametrach z punktu widzenia potencjalnych zastosowań. Warto nadmienić, że część pomiarów magnetycznych została wykonana w znajdującym się w naszym Instytucie "Laboratorium zaawansowanych materiałów magnetycznych i nadprzewodnictwa" kierowanym przez dra hab. Stanisława Barana (Zakład Fizyki Ciała Stałego).

Gazeta Wyborcza: "Prof. Jurij Stetsyszyn: Inteligentne nanomateriały to przyszłość. Także dla wolnej Ukrainy"

Na stronie Gazety Wyborczej ukazał się artykuł prof. dr. hab. Jurija Stetsyszyna, chemika z Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska na temat inteligentnych nanomateriałów, które mogą stać się przyszłością biomedycyny.

Profesor Stetsyszyn aktualnie przebywa w Krakowie jako profesor wizytujący w grupie prof. Andrzeja Budkowskiego z naszego Instytutu.

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Pawła Moskala

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich, tj. 19 lutego 2022 r., podczas Gali Nauki Polskiej, która w tym roku odbyła się online, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Pośród 13 laureatów Nagrody za znaczące osiągnięcia w 2021 r. w zakresie działalności wdrożeniowej znalazł się prof. Paweł Moskal z naszego Instytutu

Serdecznie gratulujemy !!!

Retransmisję uroczystości wręczenia nagród można zobaczyc tutaj.

Informacje o nominacji pojawiają się w czasie: 52’40’’-52’46’’.


Letnie Praktyki Studenckie 2022

Dyrekcja Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego oraz Władze Dziekańskie Wydziału FAIS zapraszają studentów I stopnia do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w oferowanych przez nasz Instytut praktykach pozwoli na przeżycie ciekawej przygody naukowej w laboratoriach wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, a jednocześnie na udział w tętniącym życiu kulturalnym Krakowa.

Wiecej informacji tutaj

 

Doktorantka z naszego Instytutu wystąpi w Pekinie

Weronika Biela-NowaczykPo raz drugi w z rzędu społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie reprezentowana na zimowych igrzyskach olimpijskich. W Pekinie wystartuje Weronika Biela-Nowaczyk, doktorantka Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego na Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. - W snowboardzie dużą rolę odgrywają warunki, ustawienie tyczek i po prostu szczęście. Jadę z bojowym nastawieniem - zapowiada zawodniczka AZS-u Zakopane.

Wiecej informacji tutaj

 

Dr Barbara Warczak

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 10 stycznia 2022 roku Panią Dr Barbarę Warczak, długoletniego Nauczyciela akademickiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Pani Dr Barbara Warczak związana była z Zakładem Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Jej wielką pasją była działalność edukacyjna i popularyzacja nauk przyrodniczych. Przez wiele lat zaangażowana była w reformę szkolnictwa w Polsce, nieustannie starając się podkreślić wagę nauczania przedmiotów ścisłych. Współtworzyła programy podyplomowych studiów dla nauczycieli przyrody, prowadziła zajęcia z nauczycielami i uczniami szkół średnich. Była Autorką (z Krzysztofem Chylą i Andrzejem Warczakiem) kilku podręczników „Fizyka z astronomią” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uzupełniającego je poradnika metodycznego dla nauczycieli. Współredagowała czasopismo Foton, gdzie często pojawiały się jej artykuły, wywiady i omówienia.

Rodzinie i Bliskim Pani Doktor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i społeczność akademicka Instytutu Fizyki in. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W związku z pogrzebem Pani Dr Barbary Warczak w dniu 20 stycznia 2022 r. jest zamówiony bus na 30 osób. Odjazd z ul. Łojasiewicza, z okolic fontanny przed segm. A o godzinie 13.00 i powrót w to samo miejsce.


Pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej - publikacja w Science Advances.

Tomograf PETKoleżaniki i koledzy z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowańi oraz Zakładu Fizyki Medycznej naszego Instytutu dokonali pierwszego obrazowania pozytronowego fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej

Ocena raka in vivo i dokładna lokalizacja zmienionych tkanek na początkowych etapach zaburzeń molekularnych to ważne wyzwania diagnostyczne. Pozytron jest obficie tworzony w wolnych przestrzeniach molekularnych w ciele pacjenta podczas pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Właściwości pozytonu różnią się w zależności od wielkości pustych przestrzeni między- i wewnątrzcząsteczkowych oraz stężenia w nich cząsteczek, takich jak np. tlen cząsteczkowy, O2; dlatego obrazowanie pozytronowe może dostarczyć informacji o progresji choroby na początkowych etapach zmian molekularnych. Obecne systemy PET nie pozwalają na akwizycję obrazów pozytronowych. W pracy przedstawiono nową metodę, która umożliwia obrazowanie pozytronowe poprzez jednoczesną rejestrację fotonów anihilacji i deekscytacji z farmaceutyków znakowanych radionuklidami. Przedstawiono pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej. Oczekuje się, że obrazowanie pozytronowe znacznie poprawi dokładność diagnostyki PET.

Science Advances 7 (2021)


Grupa J-PET testuje symetrię pomiędzy naładowaną materią leptonową a antymaterią.

Grupa badawcza J-PET stworzyła w Krakowie pierwszy w historii wielofotonowy obraz tomograficzny PET i przetestowała z niespotykaną dotąd precyzją, symetrię między naładowaną materią leptonową a antymaterią, poprzez obrazowanie anihilacji atomów pozytonu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule zatytułowanym „Testing CPT symmetry in ortho-positronium decays with positronium annihilation tomography", opublikowanym ostatnio w Nature Communications.

Link do publikacji: https://www.nature.com/articles/s41467-021-25905-9

Nagroda Hansa Habarkena za najlepszy artykuł dla dr Katarzyny Gajos

Okładka Applied Syrface ScienceJest mi miło poinformować Państwa, że edytorzy czasopisma Applied Surface Science (IF=6.707) uhonorowali dr Katarzynę Gajos nagrodą „Frans Habraken Best Paper Award 2021” za pracę „Surface density dependent orientation and immunological recognition of antibody on silicon: TOF-SIMS and surface analysis of two covalent immobilization methods” (DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146269).

Nagroda ta upamiętniająca profesora Fransa Habrakena, wieloletniego edytora czasopisma Applied Surface Science, przyznawana jest corocznie od 2014 roku pierwszemu (lub korespondującemu) autorowi, w wieku do 30 lat, najlepszego artykułu naukowego opublikowanego w tym czasopiśmie w poprzedzającym roku. Przy wyborze zespół edytorów kieruje się kryteriami takimi jak oryginalność pracy, jej znaczenie naukowe oraz zainteresowanie czytelników.

Wyróżniona praca opisuje badania wykonane przez zespół z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, w składzie: dr Katarzyna Gajos, mgr Klaudia Szafraniec, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, we współpracy z dr Panagiotą Petrou z NCSR DEMOKRITOS z Aten. Za pomocą Spektroskopii Masowej Jonów Wtórnych TOF-SIMS dokonano bezpośredniego wyznaczenia dominującej orientacji molekuł detekcyjnych (przeciwciał) w zależności od gęstości pokrycia przez nie powierzchni biosensora. Ponieważ orientacja przeciwciał ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania antygenu, przedstawione badania mogą pomóc w poprawie efektywności i czułości biosensorów poprzez optymalizację metod pokrywania powierzchni biosensora przeciwciałami.


Nominacje profesorskie - prof. Monika Marzec

W dniu 17 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla
dr hab. Moniki Marzec z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!


Prezentacje kandydatów na stanowiska asystenta i adiunktów

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ uprzejmie informuje, że prezentacje kandydatów na stanowiska asystenta i adiunktów odbędą się 10 czerwca 2021 na platformie MSTeams według załączonego harmonogramu

Osoby chcące uczestniczyć w publicznych przesłuchaniach kandydatów i posiadające konto pocztowe w domenie "uj.edu.pl" (a tym samym dostęp do organizacji UJ w Microsoft Teams) mogą dołączyć do stworzonego w tym celu zespołu "UJ-WFAIS Prezentacje Kandydatów IFMS" przy pomocy kodu dostępu: uwef9by

W tym celu należy w aplikacji Microsoft Teams wybrać zakładkę "Zespoły" a następnie "Wszystkie zespoły" -> "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy" -> "Dołącz do zespołu wpisując kod" i podać powyższy kod dostępu. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem: obrony.fais@uj.edu.pl.

Osoby nieposiadające konta pocztowego w domenie "uj.edu.pl" i chcące dołączyć do zespołu są proszone o wysłanie wiadomości na adres: obrony.fais@uj.edu.pl w celu uzyskania dostępu najpóźniej do dnia 9 czerwca br. do godz. 12:00. 

Po uzyskaniu dostępu do zespołu "UJ-WFAIS Prezentacje Kandydatów IFMS" prosimy wejść na kanał "Ogólny", na którym odbędzie się zaplanowane spotkanie (prezentacje kandydatów).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrekcja IFMS


Instytutowy termin składania wniosków awansowych na stanowisko profesora uczelni

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Chciałbym poinformować, że wnioski o awans na stanowisko profesora uczelni powinny być składane w sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ im. M Smoluchowskiego u p. Alicji Mysłek, w terminie do 1 czerwca 2021 roku.

Powyższy termin jest wcześniejszy niż termin wyznaczony przez Dziekana WFAIS. Jednak zgodnie z §10 pkt 1 toku postępowania awansowego „Z wnioskiem o awans na stanowisko profesora uczelni do Dziekana Wydziału występuje dyrektor instytutu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki będący kandydatem do awansu”. Dlatego też chciałbym mieć czas, aby spokojnie zapoznać się z wnioskami.

Z poważaniem

Zbigniew Postawa

/Dyrektor Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego/

Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.


Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki w zakresie fizyki lub biofizyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2021 roku

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 maja 2021 roku

Termin rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 czerwca 2021 roku

Szczegółowe informacje

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Fizyki UJ w zakresie fizyki lub biofizyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie fizyki lub biofizyki.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2021 roku
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28 maja 2021 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2021 roku
Zatwierdzona lista rankingowa w dniu: 24 czerwca 2021 roku


Nominacja profesorska - prof. Jakub Rysz

W dniu 11 lutego 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Jakuba Rysza z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!


Nominacja profesorska - prof. Janusz Brzychczyk

W dniu 20 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominację profesorską dla dra hab. Janusza Brzychczyka z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!

Nominacje profesorskie - prof. Piotr Cyganik, Hubert Harańczyk, Ewa Stępień

W dniu 4 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nominacje profesorskie dla dra hab. Piotra Cyganika, dra hab. Huberta Harańczyka i dr hab. Ewy Stępień z naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy !!!