Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Team Programme

 Ośrodki z koherencją kwantową to materiały, w których wykorzystanie efektów mechaniki kwantowej pozwala na znaczną modyfikację właściwości optycznych tych ośrodków. Otwiera to możliwości bardzo szerokich i różnorodnych zastosowań w nauce, technice i medycynie. W szczególności możliwe jest sprawdzanie wyrafinowanych teorii fizycznych, a także konstrukcja ultraprecyzyjnych czujników do pomiarów różnych wielkości fizycznych, na przykład pól magnetycznych pozwalających na analizę pracy serca i mózgu czy też poszukiwanie złóż, itp. Ponadto, materiały takie mogą być wykorzystane do budowy różnych elementów komputerów optycznych i ewentualnie także kwantowych. Praca z ośrodkami z koherencją kwantową wymaga zastosowania najnowszych osiągnięć różnych dyscyplin, jest więc bardzo interdyscyplinarnym przedsięwzięciem. Projekt wykorzystuje wcześniejsze osiągnięcia zespołu krakowskiego, z zakresu badań podstawowych (fotoniki, optyki nieliniowej i kwantowej) i zmierza do konkretnych zastosowań typu hi-tech. Jest to możliwe, ponieważ dystans pomiędzy fotoniką i optyką kwantową a zastosowaniami jest wyjątkowo mały.
 Dla realizacji projektu konieczne jest zgromadzenie zespołu bardzo wszechstronnie przygotowanych specjalistów zdolnych do prowadzenia bardzo interdyscyplinarnych badań, głównie o charakterze doświadczalnym. Badania te będą prowadzone głównie w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki UJ, ale także będą wykorzystywać możliwości współpracy krajowej i zagranicznej. Przewidujemy, że dzięki szczodremu, przewidzianemu na cztery lata, finansowaniu FNP, będzie możliwe nie tylko zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów uczelni, ale też przyciągnięcie zdolnych młodych fizyków z zagranicy. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu stanie się możliwe prowadzenie w Krakowie badań z zakresu fizyki doświadczalnej na światowym poziomie.
 Program realizowany jest dzięki pozyskaniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej środków z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki".

Więcej informacji na stronie projektu:
www2.if.uj.edu.pl/team