Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista potencjalnych promotorów w roku akademickim 2024/2025

Fizyka materiałowa i nanotechnologie

dr hab. Stanisław Baran, prof. UJ - https://zfcs.if.uj.edu.pl/magnetic-research
prof. dr hab. Andrzej Budkowski - https://biophysics.fais.uj.edu.pl/research
prof. dr hab. Piotr Cyganik - https://if.uj.edu.pl/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=6
dr Enrico Gnecco, prof. UJ - https://zfcs.if.uj.edu.pl/nanomechanics-research
dr hab. Szymon Godlewski, prof. UJ - http://zfnin.if.uj.edu.pl/en/sites_groups/group_scanning_probe.html
dr hab. Benedykt Jany - https://zfcs.if.uj.edu.pl/c-microscopy-ml
prof. dr hab. Jacek Kołodziej - https://zps.if.uj.edu.pl/arpes
prof. dr hab. Franciszek Krok - https://zfcs.if.uj.edu.pl/nanostructures-research
prof. dr hab. Monika Marzec - https://zinm.if.uj.edu.pl/liquid-crystals
dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki, prof. UJ - http://zfnin.if.uj.edu.pl/en/sites_groups/group_attosec_nanomet.html
prof. dr hab. Jakub Rysz - https://if.uj.edu.pl/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=2
dr hab. Paweł Starowicz - https://zfcs.if.uj.edu.pl/electronic-structure-research
dr hab. Jacek Stolarczyk, prof. UJ - http://zfnin.if.uj.edu.pl/pl/sites_groups/group_nanocrystals.html
dr hab. Bartosz Such, prof. UJ - http://zfnin.if.uj.edu.pl/en/sites_groups/group_oxides.html

Fizyka jądrowa i wysokich energii

prof. dr hab. Jacek Golak - https://users.uj.edu.pl/~golak/
dr hab. inż. Zenon Nieckarz, prof. UJ - https://if.uj.edu.pl/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=23
prof. dr hab. Paweł Moskal - https://koza.if.uj.edu.pl/pet/
prof. dr hab. Piotr Salabura - https://zzfj.if.uj.edu.pl/fair-opis-osrodka-2015
dr hab. Magdalena Skurzok - https://koza.if.uj.edu.pl/staff/
dr hab. Aleksandra Wrońska - https://if.uj.edu.pl/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=28
dr hab. Grzegorz Zuzel, prof. UJ - https://if.uj.edu.pl/en_GB/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=38

Fizyka medyczna

prof.dr hab. Paweł Moskal - https://koza.if.uj.edu.pl/pet/
dr hab. Zenon Rajfur, prof. UJ - https://if.uj.edu.pl/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=54
prof. dr hab. Ewa Stepień - https://zfm.if.uj.edu.pl/pl_PL/zespol/pracownicy-naukowi/prof.-dr-hab.-ewa-stepien

Optyka i fotonika

dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki, prof UJ - http://zfnin.if.uj.edu.pl/en/sites_groups/group_attosec_nanomet.html
prof. dr hab. Szymon Pustelny - https://pustelny.eu/
dr hab. Tomasz Urbańczyk - https://if.uj.edu.pl/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=31
dr hab. Adam Wojciechowski - https://if.uj.edu.pl/en_GB/pracownicy/wizytowka-pracownika?id=34