Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie akumulacyjnych efektów termicznych w eksperymentach z optyki nieliniowej

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Krzysztof Dzierżęga
Email: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fotoniki
Pracownia: C-1-16
Strona www grupy:  

Krótki opis

Obserwowany szybki rozwój fotoniki to wynik między innymi użycia techniki drukowania laserowego w szkłach (ang. direct laser writing – DLW), która pozwala na precyzyjną, trójwymiarową strukturyzację materiału, umożliwiając tworzenie zintegrowanych struktur światłowodowych i optycznych. DLW polega na zogniskowaniu femtosekundowego impulsu laserowego, o energii rzędu J, wewnątrz matrycy szklanej, co indukuje trwałą zmianę współczynnika załamania w obszarze ogniska wiązki światła. DLW, w przeciwieństwie do technik litograficznych, nie wymaga żadnych masek dając struktury o rozmiarach rzędu długości fali lasera, jest łatwa w użyciu i nie generuje toksycznych odpadów.

Cele praktyki to zbadanie warunków w jakich, w niektórych eksperymentach z dziedziny DLW, pojawiają się akumulacyjne efekty termiczne oraz sposobu ich manifestowania się. Główne zadania badawcze to:

  1. Zapoznanie się z technikami DLW i tzw. Z-Skanu
  2. Wykonanie eksperymentów DLW i Z-Skan w próbkach szklanych i krystalicznych z niską i wysoką częstotliwością repetycji lasera
  3. Analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych wyników metodami mikroskopii konfokalnej i spektroskopii emisyjnej.

Główne narzędzia badawcze

Laser femtosekundowy, oscyloskop cyfrowy, różnego typu fotodetektory.

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie pracą doświadczalną
  • znajomość podstaw optyki.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak