Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotoniczne zastosowania centrów barwnych w diamencie

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Adam Wojciechowski
Email: a.wojciechowski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fotoniki
Pracownia: Laboratorium Optycznych Badań Nowych Materiałów
Strona www grupy: https://zf.if.uj.edu.pl/

Krótki opis

Centra barwne w diamentach to nowy materiał fotoniczny o wyjątkowych właściwościach (silne, wąskie i stabilne linie widmowe, możliwość wygodnego adresowania laserami i polami mikrofalowymi, brak toksyczności umożliwiający zastosowania biologiczne, etc.). Dzięki strukturze krystalograficznej i elektronowej diamentu centra barwne są mało wrażliwe na zaburzenia i posiadają interesujące właściwości optyczne i spinowe, np. paramagnetyzm.  W szczególności spektroskopia mikrofalowa centrów azot-wakancja (NV-) pozwala na precyzyjne zastosowania metrologiczne, np. pomiar pól magnetycznych czy temperatury z mikro- i nanometrową przestrzenną zdolnością rozdzielczą a jednocześnie z wysoką dokładnością.

W ramach praktyki możliwe będzie badanie m.in. fotonicznych włókien światłowodowych z  nanodiamentami, czy też monokrystalicznych próbek diamentowych z centrami barwnymi azot-wakancja. W trakcie tych badań możliwe będzie zapoznanie się z różnymi technikami optycznymi, m.in. mikroskopią fluorescencyjną, technologiami laserowymi i mikrofalowymi oraz rezonansem magnetycznym.

Główne narzędzia badawcze

  • lasery
  • mikroskopia fluorescencyjna szerokiego pola i konfokalna
  • rezonans magnetyczny

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie pracą doświadczalną
  • zainteresowanie optyką

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak