Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rola cytoszkieletu w mechanotransdukcji komórkowej.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Zenon Rajfur
Email: zenon.rajfur@uj.edu.pl
Zakład: Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej
Pracownia: Mechanobiologii
Strona www grupy: http://www.biophysics.fais.uj.edu.pl/

Krótki opis

Mechaniczne parametry mikrośrodowiska komórkowego wpływają na wiele podstawowych zjawisk biologicznych takich jak np. rozwój embrionalny czy gojenie się ran. Jednym z głównych zadań mechanobiologii jest badanie mechanotransdukcji komórkowej czyli molekularnych procesów przetwarzających mechaniczne bodźce środowiskowe na wewnątrzkomórkowe sygnały biochemiczne. Wyniki nowych prac badawczych wskazują, że cytoszkielet odgrywa ważną rolę w tym procesie. W trakcie praktyk student będzie uczestniczył w eksperymentach obrazujących architekturę składników cytoszkieletu - aktyny, mikrotubul i filamentów pośrednich - w komórkach hodowanych na podłożach o różnej elastyczności. Student będzie miał okazję zapoznać się z zaawansowanymi metodami mikroskopii optycznej takimi jak mikroskopia konfokalna i szerokopolowa mikroskopia fluorescencyjna oraz z metodami hodowli komórek ssaczych. Ze względu na szeroką tematykę, w badaniach może uczestniczyć więcej studentów.

Rys.1. Cytoszkielet migrujących komórek MEF 3T3 w modelowym procesie gojenia rany. Aktyna – kolor zielony, Wimentyna – kolor czerwony, Jądro komórkowe – kolor niebieski.

Główne narzędzia badawcze

  • Zaawansowana mikroskopia optyczna szerokopolowa i konfokalna
  • hodowle komórkowe
  • biosensory
  • mikroiniekcja.

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie badaniami biofizycznymi

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak