Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Symulacje procesu produkcji mezonu eta.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Dr inż. Marcin Zieliński, Dr hab. Izabela Ciepał (IFJ)
Email: marcin.zielinski@uj.edu.pl, izabela.ciepal@ifj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Hadronów/ Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Pracownia: Pracownia HADES
Strona www grupy: https://hades.gsi.de/

Krótki opis

Jednym z wyzwań współczesnej fizyki cząstek elementarnych jest badania i poszukiwanie zjawisk nie dających się opisać w ramach Modelu Standardowego. W tym celu bada się produkcję i rozpady krótko żyjących cząstek, m.in. mezonów h i h’. Aby było możliwe lepsze zrozumienie procesów lezące u podstaw Modelu Standardowego i oddziaływań fundamentalnych, istotnym jest poznanie mechanizmów produkcji podstawowych cząstek elementarnych.  Badania, w których bada się procesy produkcji mezonów prowadzone są przez międzynarodową grupę eksperymentalną HADES, która wykonuje pomiary w ośrodku GSI Darmstadt w Niemczech. Celem praktyki jest przygotowanie symulacji produkcji mezonu  h,  w zderzeniach protonu z protonem (pp) przy energii 4.5 GeV. Mezon ten może być produkowany bezpośrednio w reakcji pp→ pph, jak również ze wzbudzeniem poprzez stan pośredni rezonansów N*(1535), N*(1650), N*(1710), które następnie rozpadają się na nukleon oraz mezon h. Produkcja będzie badana z wykorzystaniem generatora zdarzeń PLUTO oraz zdarzeń wygenerowanych w kodzie transportu SMASH. W ramach praktyk student będzie miał możliwość zapoznać się z różnymi narzędziami do symulacji i analizy dużych ilości danych oraz ich wizualizacji. Ponadto student zostanie zaznajomiony z technikami obliczeniowymi z zakresu statystyki, wykorzystywanymi współcześnie w fizyce cząstek elementarnych.

Główne narzędzia badawcze

Język C++, środowisko ROOT, narzędzie do symulacji PLUTO++, SMASH.

Wymagania w stosunku do kandydata

- najomość podstaw programowania w dowolnym języku
- podstawy obsługi systemu Linux.
- dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw analizy danych (np. kurs SMOP-1).

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak