Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpad pozytronium w polimerach porowatych.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr Aleksander Gajos, dr Szymon Niedźwiecki, dr Magdalena Skurzok
Email: aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl, magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Zakład: Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
Pracownia: J-PET
Strona www grupy: http://koza.if.uj.edu.pl/

Krótki opis

Celem badań jest wyznaczenie wpływu polimerów porowatych na czas życia pozytronium czyli atomu składającego się z elektronu i pozytonu (antycząstki elektronu, która powstaje w wyniku rozpadu β+ w farmaceutyku). Atom ten po pewnym czasie rozpada się emitując fotony w wyniku anihilacji pozytonu ze związanym elektronem, lub innym elektronem z otoczenia. Na czas życia pozytronium wpływa zatem ilość dostępnych wokół niego elektronów oraz ciśnienie gazu, w którym się znajduje.

W ramach praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), a następnie wykonania przygotowanego przez siebie eksperymentu, w którym farmaceutyk umieszczony będzie w kilku różnych materiałach porowatych. Zebrane dane będą następnie zanalizowane pod kątem pomiaru czasu życia pozytronium.

Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania pomiarów, z umieszczoną w środku małą komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do stopnia studiów. Każdy krok pracy doświadczalnej i analizy danych będzie tłumaczony na bieżąco i w miarę indywidualnych potrzeb.

Główne narzędzia badawcze

  • Detektor J-PET
  • oscyloskop
  • C++/python
  • biblioteka ROOT

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Studenci fizyki doświadczalnej lub inżynierii materiałowej.
  • Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak