Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Professor Henryk Niewodniczański's Award

W dniu 25 listopada 2021 r., na wniosek Kapituły Nagrody, Rady Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej przyznały tegoroczną Nagrodę im. Profesora Henryka Niewodniczańskiego, dr. hab. Maciejowi Lisickiemu z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, za Jego interdyscyplinarne badania nad „hydrodynamiką mikroobiektów w przepływie Stokesa i jej zastosowaniu w fizyce miękkiej i aktywnej materii oraz układów biologicznych”

Dr hab. Maciej Lisicki

Uzasadnienie:

Doceniono osiągnięcia naukowe Kandydata w badaniach interdyscyplinarnych z pogranicza fizyki i biofizyki. Najważniejszym osiągnięciem laureata są badania nad mechaniką płynów, mikrohydrodynamiką i procesami dyfuzji. Wyniki tych badań pozwalają zrozumieć, jak poruszają się organizmy jednokomórkowe w wodzie i nanocząstki w lepkich cieczach. Umożliwią także wyjaśnienie procesów fizjologicznych, takich jak krążenie i transport, zachodzących w dużych organizmach.

Wyniki badań Laureata zaowocowały publikacjami w takich czasopismach jak: Nature Physics (2021), Nature Communications (2020) czy eLife (2020), gdzie Laureat jest jednym z kilku współautorów.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas specjalnego Konwersatorium Fizycznego OK PTF w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 16:15 w sali A-1-6 budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej.