Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Konkurs na stypendia naukowe w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wystawa przyrządów pomiarowych AM Technologies

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Ankieta ilustrująca działalność naukową pracowników w roku 2015

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Pierwsze bony na innowacje zostały rozdane

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rozdano pierwsze bony na innowacje

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Migracja do nowego systemu poczty elektronicznej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Warsztaty z Office 365 - 17 marca

Szczegółowy plan szkolenia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

11 marca 2016 - Dawid Dul

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Cykl wykładów pt. „Stellar Evolution"

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego