Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Pierwsze bony na innowacje zostały rozdane

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rozdano pierwsze bony na innowacje

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Migracja do nowego systemu poczty elektronicznej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Warsztaty z Office 365 - 17 marca

Szczegółowy plan szkolenia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

11 marca 2016 - Dawid Dul

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Cykl wykładów pt. „Stellar Evolution"

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających ani tytułu naukowego, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów zaprasza do wzięcia udziału w projekcie badawczym

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Fizyki w zakresie molekularnej spektroskopii laserowej