Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty (doktorant) w projekcie NCN (Sonata Bis 7) nr. 2017/26/E/ST3/00855

Od acenów do obiektów nanografenowych: tworzenie, struktura i właściwości elektronowe

Zgłoszenie i wymagane dokumenty należy przesłać do dr. Szymona Godlewskiego (szymon.godlewski@uj.edu.pl)
z adnotacją „Stypendysta” do 5 grudnia 2018 roku.

Szczegóły