Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN (Opus 11) nr. 2016/21/B/ST7/01430

Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne
zjawiska w centrach barwnych w diamencie

Szczegóły

Podania i wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, opis dotychczasowej pracy naukowej) należy przesłać do Prof. dra hab. Wojciecha Gawlika (gawlik@uj.edu.pl) z adnotacją „PhD” do 31 października 2018 roku.