Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendia w projekcie NCN – Sonata Bis 7: Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych.

Konkurs na 2 stanowiska doktoranckie oraz na stypendium studenckie w projekcie NCN – Sonata Bis 7: Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych.

Konkurs na 2 stanowiska doktoranckie w projekcie NCN – Sonata Bis 7 2018/26/E/ST2/00618 - szczegółowe informacje
Two Ph.D. positions with scholarschips in the NCN project – Sonata Bis 7 2018/26/E/ST2/00618 - more info

Termin składania ofert: 30 września 2018 r.

Do konkursu zgłosiła się trójka kandydatów, z których jednak dwóch nie spełniało wymogów formalnych konkursu. Zaakceptowano kadydaturę pani Katarzyny Rusieckiej, drugie stypendium doktoranckie nie zostało przyznane. Zainteresowani proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu dr Aleksandrą Wrońską.

 

Konkurs na stypendium studenckie w projekcie NCN – Sonata Bis 7 2018/26/E/ST2/00618 - szczegółowe informacje
Student positions with scholarschips in the NCN project – Sonata Bis 7 2018/26/E/ST2/00618 - more info

Termin składania ofert: 15 października 2018 r.

Do konkursu zgłosił się jeden kandydat - Szymon Świstun - i został zaakceptowany.

 

Data opublikowania: 04.09.2018
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej