Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych

Studentów I, II i III stopnia studiów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji studenckiej

Studentów I, II i III stopnia studiów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji studenckiej Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych.

W czasie konferencji studenci prezentują swoje wyniki w formie krótkich prezentacji oraz w formie plakatów. Nacisk położony jest na interakcję pomiędzy przedsiębiorcami a studentami.

Najlepsi studenci mogą wygrać atrakcyjne nagrody (rzeczowe oraz staże, praktyki), ufundowane przez wydziały organizujące oraz przez pracodawców, którzy zechcą nagrody ufundować.

Horyzonty Nauki są dobrą okazją, aby zaprezentować wyniki swojej pracy badawczej szerszemu gronu odbiorców. Wystąpienie w roli prelegenta może być próbą generalną przed prezentacją licencjacką czy magisterską, natomiast dyskusje podczas sesji posterowej umożliwiają poznanie idei i problemów naukowych innych uczestników konferencji. Uczestnictwo w konferencji studenckiej jest też pierwszym krokiem w karierze naukowej.

Na konferencji prezentowane są wyniki badań z różnorodnych dziedzin chemii, fizyki, astronomii, informatyki i ochrony środowiska dzięki czemu jeden dzień spędzony na konferencji pozwala zapoznać się z praktycznie pełnym spektrum badawczym Wydziału Chemii i Wydziału FAIS UJ.

Duży nacisk położony jest na prezentację nie tylko wyników naukowych zrealizowanych prac badawczych, ale także na pokazanie sylwetki absolwenta UJ oraz konkretnych osób, które właśnie decydują o rozwoju swojej kariery zawodowej i naukowej.

Zasady uczestnictwa dla studentów

Ważne terminy

30 kwietnia 2018 r. - termin zgłoszenia
8 maja 2018 r. - ostateczny termin na dostarczenie abstraktu
8 maja 2018 r. - ostateczny termin przesłania prac konkursowych
22-23 maja 2018 r. - konferencja Horyzonty Nauki Edycja 2018, lokalizacja: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, Kraków

Zgłoszenia

Formularz elektroniczny

Wzór Abstraktu

Po rejestracji elektronicznej należy do 30 kwietnia 2018 r. dostarczyć podpisaną, papierową wersję zgłoszenia dostępną tutaj do Biura Karier i Promocji Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, p. A-0-07).