Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20 stycznia 2016 - Wiktor Parol

W dniu 20 stycznia 2016 roku o godz. 15:15 w sali A-1-06 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej magistra Wiktora Parola. Tytuł rozprawy: „Badanie efektów siły trój-nukleonowej w reakcji rozszczepienia deuteronu w zderzeniach deuter-proton przy energii 80 MeV/nukleon".

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Promotor pomocniczy:
dr Barbara Kłos

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Kisiel (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Uniwersytet Warszawski)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Wersja elektroniczna pracy jest dostępna na stronie www.fais.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 07.01.2016
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej