Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cytometria przepływowa egzosomów i mikropęcherzyków.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Ewa Stępień
Email: e.stepien@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Medycznej
Pracownia: Laboratorium cytometrii i spektroskopii nanoobiektów
Strona www grupy: http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/laboratorium-cytometrii-i-spektroskopii-nanoobiektow

Krótki opis

W laboratorium wykonywane są pomiary próbek egzosomów i mikropęcherzyków pochodzących z hodowli komórkowych i płynów ustrojowych metodami cytometrii przekływowej fluorescencyjnej i metodą dostrajalnej konduktometrii pulsowej.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się następujące urządzenia:

 • Cytometr przepływowy ImageStream Luminex
 • Ultrawirówka Sorvall z rotorem kątowym;Micro-Ultracentrifuge Sorvall mX150+;Thermo Scientific
 • Analizator wielkości cząstek (qNano) firmy Izon
 • Analizator wielkości komórek (qMikro) firmy Izon

Plan praktyki przewiduje:

 1. Zaznajomienie się z podstawami teoretycznymi wykonywania pomiarów cytometrycznych i rezystancji w przepływie,
 2. Zaznajomienie się z zasadami pracy z materiałem biologicznym i klinicznym
 3. Zaznajomienie się z technikami preparatyki egzosomów metodami filtracji i ultrawirowania
 4. Wykonanie eksperymentów i pomierów w zależności od wykonywanego projektu:
  • Zagęszczanie próbek moczu lub medium hodowlanego metoda filtracji
  • Wirowanie różnicowe
  • Utrawirowanie
  • Oznaczania liczby egzosomów w próbce
  • Charaktrystyka antygenów specyficznych dla egzosomów
  • Ocena rozkładu wielkości mikropęcherzyków

Na zakończenie praktyki student wykonuje raport z wykonanych pomiarów.

Główne narzędzia badawcze

 •  

Wymagania w stosunku do kandydata

 •  

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

 • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
 • pracy doktorskiej: Tak