Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ATOMIN

"Dotacje na Innowacje" to hasło, pod jakim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2.1 "Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym" finansowany jest na naszym Wydziale projekt ATOMIN "Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki". Jest to niepowtarzalna szansa, aby poprzez zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej podnieść konkurencyjność naszego Wydziału i rozpocząć zaawansowane badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym w obszarach Info, Techno i Bio. Jest to szansa dla nas wszystkich: naukowców tu pracujących, doktorantów i studentów, dla których dzięki temu otwiera się unikalna okazja, aby po zakończeniu studiów wybrać pracę naukową w nowocześnie wyposażonym laboratorium badawczym naszego Wydziału. Projekt jest realizowany wspólnie z Wydziałem Chemii UJ. W wyniku jego realizacji zostanie powołanych kilka międzywydziałowych Zespołów Laboratoriów, między innymi:

- Zaawansowanych Materiałów,
- Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni,
- Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii,
- Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych Technologii Kwantowych,
- Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych.

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012. Przyznana kwota dofinansowania to około 90 mln zł, w tym dla naszego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej około 53 mln zł.

Więcej informacji na stronie projektu:
www.atomin.uj.edu.pl