Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Europejska Akademia Gier

 Europejska Akademia Gier (European Games Academy - EGA) powstała przy Krakowskim Parku Technologicznym w ścisłej współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz około dwudziestu firm związanych z branżą (m.in. CD Projekt, Reality Pump, Nibris, Techland czy Blooberteam).
 Startując w 2008 roku, była to pierwsza instytucja w Polsce oferująca studia wyższe w dziedzinie produkcji gier komputerowych i gier wideo. EAG prowadzi również własny program badań naukowych, nadzoruje Naukowe Koło Studentów (GSA) i utrzymuje ścisłą współpracę z Europejskim Centrum Gier.
 EGA oferuje dwuletnie studia podyplomowe w sześciu specjalizacjach: projektowanie produkcji oraz projektowanie mechaniki gier wideo, programowanie gier, modelowanie 3D i animacji 3D w grach oraz realizacji dźwięku w grach wideo.
 Nieocenioną korzyścią dla studentów jest możliwość czerpania wiedzy od samych doświadczonych twórców gier, pracowników firm deweloperskich, przez których prowadzona jest większość zajęć. W odróżnieniu od typowych studiów obejmujących czasem zbyt szerokie spektrum przedmiotów z danej dziedziny, studia w EGA kładą nacisk na specjalizację i praktykę na konkretnych projektach.
 Kolejnym elementem projektu EGA będzie utworzenie tzw. Europejskiej Doliny Gier, specjalnego inkubatora przedsiębiorczości zorientowanego na młode firmy z branży gamedev, złożone z absolwentów opuszczających EGA. W Instytucie Fizyki UJ powstanie najnowocześniejsze w Europie studio motion capture, animacji i produkcji dźwiękowej, w tym z salami do postsynchronów i post-processingu dźwięku. Planowane jest również stworzenie w przyszłości zaawansowanego, multiplatformowego silnika graficznego, który ma być wizytówką Europejskiego Centrum Gier.

 Branża gier należy do najprężniej rozwijających się form rozrywki (roczny wzrost ponad 5% w skali światowej) i przekroczyła już swoimi obrotami wyniki branży filmowej. Osoby zatrudnione w tym sektorze należą do najbardziej rozchwytywanych specjalistów i są jednymi z najlepiej opłacanych pracowników (średnia płaca w branży gier video w 2007 roku wynosiła 73.600 USD rocznie czyli około 18.400 PLN miesięcznie - dane na podstawie badania przeprowadzonego dla Game Developer Magazine).

Więcej informacji na stronie Europejskiej Akademii Gier:
http://ega.org.pl

EAG w Dzień Dobry TVN:

Studiuj gry komputerowe (1)
Studiuj gry komputerowe (2)