Przyznanie Humboldt-Forschungspreis Panu prof. Andrzejowi Olesiowi

 

 

 

Profesor Andrzej Oleś otrzymał nagrodę Fundacji Aleksandra Humboldta za wybitne dokonania naukowe i osiągnięcia w kształceniu kadry. Uhonorowanie Laureata stypendium naukowym Humboldt-Forschungspreis ma służyć stymulowaniu długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

Serdecznie gratulujemy!