Konkurs na stanowisko postdoka w projekcie NCN (Opus 11) nr. 2016/21/B/ST7/01430

Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe
i koherencyjne
zjawiska w centrach barwnych w diamencie 

Projekt dotyczy badań podstawowych oddziaływań między światłem a materią w nowych materiałach fotonicznych (diamenty z centrami barwnymi). Używamy próbek diamentowych i diamentopodobnych zawierających paramagnetyczne centra barwne. Odpowiednio dobrane promieniowanie optyczne i mikrofalowe powoduje polaryzację spinową tych centrów, która jest następnie badana za pomocą metod mikrofalowych (ESR) i spektroskopii optycznej. Realizacja projektu umożliwi rozwój nowatorskich metod inżynierii kwantowej i wielu ważnych zastosowań praktycznych, takich jak opracowanie nowych czujników fotonowych o niespotykanej czułości i obrazowanie biomedyczne.

Wymagania:

  • doktorat z fizyki, nauki o materiałach lub z dziedzin pokrewnych,
  • doświadczenie w zakresie badań eksperymentalnych (udokumentowane listą publikacji). W szczególności doświadczenie z zakresu fizyki laserowej, spektroskopii optycznej i mikrofalowej, optyki, fotoniki, techniki próżniowej, itp.
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Opisy zadań:

  • Budowa układu doświadczalnego do badanie próbek diamentowych zawierających centra barwne metodami spektroskopii mikrofalowej (ESR) i optycznej. 
  • Prowadzenie i interpretacja pomiarów. 
  • Opracowanie wyników i przygotowanie publikacji.
  • Udział w konferencjach i wymianie naukowej.

Warunki zatrudnienia – honorarium zgodne ze stawkami NCN.

Podania i wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, kopia dyplomu doktorskiego, dwa listy polecające, opis dotychczasowej pracy naukowej ze spisem publikacji i kopiami 3 najważniejszych należy przesłać do Prof. dr. hab. Wojciecha Gawlika (gawlik@uj.edu.pl) z adnotacją „Postodoc” do 29 stycznia 2018 roku.

Data opublikowania: 12.01.2018
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej