19 stycznia - Bartosz Lisowski

W dniu 19 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Bartosza Lisowskiego 

Tytuł rozprawy: Motoring alone and gating together- theoretical models of biological transport

Promotor: prof. dr hab. Ewa Gudowska–Nowak        
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Michał Kurzyński, UAM w Poznaniu

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 08.01.2018
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej