Zebranie wyborcze

Z a w i a d o m i e n i e

 

o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

oraz o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich Instytutu Fizyki nieposiadających ani tytułu naukowego, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego

           W porozumieniu z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. Ewą Gudowską-Nowak oraz Dyrektorem Instytutu Fizyki prof. dr hab. Romanem Płanetą, zwołuję na 1 grudnia 2017 roku (piątek) o 10:15 do sali A-1-13 budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ulicy St. Łojasiewicza 11 zebranie wyborcze dla nauczycieli akademickich Wydziału nieposiadających ani tytułu naukowego, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego. Celem zebrania są uzupełniające wybory 1 przedstawiciela do Rady Wydziału.

          Bezpośrednio po tym zebraniu odbędzie się zebranie wyborcze dla nauczycieli akademickich Instytutu Fizyki nieposiadających ani tytułu naukowego, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego. Celem zebrania są uzupełniające wybory 5 przedstawicieli do Rady Instytutu Fizyki.

           Wszystkich przełożonych tych pracowników Wydziału i Instytutu Fizyki usilnie proszę o zaapelowanie do podległych pracowników o uczestnictwo w tym zebraniu.

       

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Jacek Golak                  

Data opublikowania: 29.11.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej