Stypendium doktoranckie w w ramach projektu NCN OPUS-12-ST3

Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-12-ST3 Parametry dwuwymiarowych gazów elektronowych uformowanych przy powierzchniach. W szczególności stypendysta(ka) będzie wykonywał(a) pomiary struktury atomowej i elektronowej powierzchni półprzewodników metodami ARPES, LEED i XPS, oraz opracowywał(a) uzyskane dane pomiarowe.

Typ konkursu NCN: OPUS-ST
Termin składania ofert: 11 grudnia 2017, 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Szczegóły

Data opublikowania: 27.11.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej