Zmarł prof. dr hab. Kazimierz Grotowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23.07.2017 odszedł od nas Pan Profesor Kazimierz Grotowski, wybitny fizyk, specjalista w zakresie fizyki jądrowej.

Profesor Grotowski urodził się 26.01.1930 w Rzeszowie. W mieście tym ukończył gimnazjum, a następnie w latach 1948-1952  studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym na trwałe związana była jego kariera akademicka.  Jeszcze w okresie trwania studiów został zatrudniony przez profesora Henryka Niewodniczańskiego na stanowisku zastępcy asystenta. Pracę doktorską obronił w roku 1958, a pięć lat później otrzymał stopień doktora habilitowanego. Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1971, profesora zwyczajnego w 1977. W latach 1996–99  pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki UJ. Do 1971 pracował także w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. 

Profesor Grotowski był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (przewodniczył Komisji Astrofizyki). Należał do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. W latach 1975-1977 był Przewodniczącym Zarządu Okręgu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Przewodniczył też (1971-1998) Radzie Programowej (potem przekształconej w Radę Naukową, a następnie Radę Użytkowników) Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet.

Poza fizyką, jego pasją były wspinaczki górskie, żeglarstwo, speleologia.

Wychowany w rodzinie o mocnych tradycjach artystycznych (młodszym bratem Profesora Grotowskiego był reżyser, teoretyk i reformator teatru Jerzy Grotowski)   żywo oddawał się polemikom dotyczącym kultury i sztuki oraz ich roli w poznawaniu świata.

Profesor Kazimierz Grotowski był nauczycielem akademickim wielu pokoleń fizyków: wykształcił ponad dwudziestu doktorantów, dziś wielu spośród jego wychowanków jest profesorami nauk ścisłych.

[…] „Jedyne prawdziwe zakorzenienie dokonuje się poprzez sposób życia: jak żyjesz – oto gdzie i jak jesteś zakorzeniony.”
Jerzy Grotowski: Artysta w społeczeństwie współczesnym, 1975

Więcej informacji o Profesorze Grotowskim:
http://www.archiwum.uj.edu.pl/kazimierz-grotowski
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje36/text10p.htm

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek (31.07.2017) o godz. 13. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Data opublikowania: 25.07.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej