Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytutowy termin składania wniosków awansowych na stanowisko profesora uczelni

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Chciałbym poinformować, że wnioski o awans na stanowisko profesora uczelni powinny być składane w sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ im. M Smoluchowskiego u p. Alicji Mysłek, w terminie do 1 czerwca 2021 roku.

Powyższy termin jest wcześniejszy niż termin wyznaczony przez Dziekana WFAIS. Jednak zgodnie z §10 pkt 1 toku postępowania awansowego „Z wnioskiem o awans na stanowisko profesora uczelni do Dziekana Wydziału występuje dyrektor instytutu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki będący kandydatem do awansu”. Dlatego też chciałbym mieć czas, aby spokojnie zapoznać się z wnioskami.

Z poważaniem

Zbigniew Postawa

/Dyrektor Instytutu Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego/

Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.