Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 dla naukowców z naszego Instytutu

Rozdano Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Z przyjemnością informujemy, iż w gronie laureatów znaleźli się Naukowcy z naszego Instytutu. 

W kategorii Naukowcy Przyszłości reprezentujący badania aplikacyjne za realizację projektu pt.: „Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy” nagrodzona została dr inż. Agnieszka Kamińska

Laureatami w kategorii Naukowcy Przyszłości reprezentujący badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych zostali:

  • dr Eryk Czerwiński za realizację projektów pt. „Wyznaczanie asymetrii ładunkowej i badanie symetrii CPT w półleptonowych rozpadach mezonów K”, „Investigations of quantum Interferometry with KLOE detector and calibration studies of inner tracker for KLOE-2 setup” oraz „Badanie kwantowej interferometrii mezonów K”,
  • dr hab. Szymon Godlewski za realizację projektów pt.: „Od acenów do obiektów nanografenowych: tworzenie, struktura i właściwości elektronowe”, „Rozwinięcie syntezy na powierzchni poprzez zastosowanie atomowych i molekularnych reagentów gazowych” oraz „Wzbudzenie elektronowe i wibracyjne w nanostrukturach zbudowanych z niewysyconych wiązań i w molekułach”,
  • dr hab. Szymon Pustelny za realizację projektów pt.: „Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym i zerowym polu magnetycznym”, „Zero- and ultra-low nuclear magnetic resonance” oraz „Nieniszcząca tomografia stanu kwantowego i pomiar oddziaływań spinowych”,

Laureatem w kategorii Naukowcy Przyszłości reprezentujący badania podstawowe z grupy nauk o życiu za realizację projektów pt.: „Principles of information decoding in developmental systems” oraz „Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego” został dr Marcin Zagórski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów!