Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dominik Wrana stypendystą Programu im. M. Bekkera

Dr Dominik Wrana z naszego Instytutu został stypendystą Programu im. Mieczysława Bekkera zarządzanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach tegorocznej edycji Programu stypendia otrzymało 135 naukowców na różnych etapach kariery naukowej. Celem programu jest zwiększenie mobilności naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwalają na pracę w najlepszych grupach, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na wspólną realizację kolejnych projektów.

W ramach stypendium dr Wrana będzie odbywał 19-miesięczny staż na Uniwersytecie Karola w Pradze, pod opieką prof. Martina Setvina. Prof. Setvin prowadzi przełomowe badania nad atomową strukturą tlenków metali przejściowych. Publikacje na ich temat ukazały się w prestiżowych czasopismach, m.in. 3 w Science, 2 w Physical Review Letters, Chemical Society Reviews.

Staż w ramach projektu zatytułowanego "Tuning the photocatalytic properties on surfaces of ferroelectric perovskites" ma na celu zweryfikowanie nowatorskiej koncepcji zwiększania efektywności procesów fotokatalitycznych na powierzchniach perowskitów poprzez kontrolowane indukowanie właściwości ferroelektrycznych. W tym celu dr Dominik Wrana będzie prowadził pomiary właściwości strukturalnych i elektronowych powierzchni w skali pojedynczych atomów, korzystając z mikroskopii STM/AFM w warunkach kriogenicznych i ultrawysokiej próżni. Projekt będzie dodatkowo realizowany w ścisłej współpracy z grupą prof. Ulrike Diebold z Wiednia, światowej ekspertki w dziedzinie badań nad tlenkami metali przejściowych (indeks Hirscha > 70).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji jest dostępne pod adresem:  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wyniki-naboru-w-programie-im-mieczyslawa-bekkera-2020