Przenosiny Wydziału

Bieżące informacje

 


2014.11.14

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na poniedziałek i wtorek przyszłego tygodnia:

 • 2014-11-17  9.00  Segment B - parter - zespół pomieszczeń pana prof. Marka Szymońskiego
 • 2014-11-18  9.00  Segment B - parter - zespół pomieszczeń pana prof. Marka Szymońskiego - ciąg dalszy

Plan na kolejne dni tygodnia zostanie ustalony 18.11.2014r.
Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek


2014.11.12

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS, przewidzianych do końca tego tygodnia:

 • 2014-11-13  10.30  Pomieszczenia: D-2.24, D-2.25;
                               Korytarze: C1, B0-część;
 • 2014-11-14   9.00  Pomieszczenia: D-0.13, D-0.14, D-0.21, B-0.07, B-1.22, B-1.30;
                               Korytarz C0;
                               Elewacje;

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom telefonicznie.
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Makuch
 


2014.11.05

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS do dnia 12.11.2014r.:

 • 2014-11-07  9.00  Pomieszczenia: C-0.12, C-0.13, Korytarze: C1, B-1-część, D0 + klatka schod. i przewiązka, C-1.07, C1 - WC, C-0.06 - WC damski, dachy ABCDEFGH  
 • 2014-11-12  9.00  Pomieszczenia: D-2.24, D-2.25, D-0.13, D-0.14, D-0.21, D-0.37, C-0.05 WC, Korytarze: B0, C0, klatka schodowa B-P.0.01, Elewacje 

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie).

Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek


2014.10.29

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na czwartek:

 • 2014-10-30  10.30  Pomieszczenia: C-1.15, C-1.16, C-0.08, C-0.08a, D-2.24, D-2.25, C-0.12, C-0.13, D-0.21, D-0.13, D-0.14, B0 - łazienki

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie).
Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek


2014.10.24

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na pierwszą część przyszłego tygodnia:

 • 2014-10-27  9.00  Pomieszczenia: D-0.30, D-0.31, B-0.10, B-0.19, B-1.25, B-1.26; D-2.24, D-2.25, łazienki D0; dachy budynków
 • 2014-10-28  9.00  Pomieszczenia: C-1.15, C-1.16, A-0.33, D-0.21, D-0.13, D-0.14, B-1.08, korytarze C1, D0, łazienki B0

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie).
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.10.21

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na drugą część bieżącego tygodnia:

 • 2014-10-22   9.00  Pomieszczenia: D-0.38, B-0.07, B-0.10, B-0.14, B-0.16, B-0.17, B-0.19, A-0.33, D-0.30, D-0.31, D-0.35, D-0.36, D1 korytarz i klatka schodowa
 • 2014-10-23  10.30  Pomieszczenia: B-1.08 + śluza, B-1.25, B-1.26, C-1.17, C-1.24, C-1.25, C-1.26, C-1.27, D-2.24, D-2.25, śmietnik na bud C
 • 2014-10-24  11.00  Segment B parter - zespół pomieszczeń p prof. Marka Szymońskiego

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie).
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek
 


2014.10.17

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na poniedziałek i wtorek:

 • 2014-10-20  9.00  Pomieszczenia - D-0.12, B-0.18, D-0.34, D-0.29, D-1.57, D-1.58, D-1.60, B-0.10, B-0.16; korytarze: D - 1 piętro, B - 1 piętro, przewiązka C-F; A-0.33
 • 2014-10-21  9.00  Pomieszczenia - B-1.07, B-1.08, B-1.09, B-1.25, B-1.26, D-0.37, D-0.38, B-0.07, B-0.14, B-0.19, C-0.10, sanitariaty                         

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie). Plan na drugą część tygodnia zostanie ustalony we wtorek.
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.10.15

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na czwartek i piątek:

 • 2014-10-16  11.00  Pomieszczenia: J-0.15, B-.010, B-1.07, B-1.08, B-1.09, B-1.25, C-0.24, C-0.27, D-0.30, D-0.31, D-0.32, D-0.33, D-0.34, D-0.37, D-0.38
 • 2014-10-17   8.00  Pomieszczenia: D-1.53, D-1.54, D-1.55, D-1.56, D-1,57, D-1.58, D-1,61, B-0.14, B-0.16, B-0.17, B-0.18, B-0.19, D-0 łazienki, D-0 korytarze, D-1 korytarz (część od strony Al. Wawelskiej), A-0.33,                            


Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie)
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.10.14

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS w dniu jutrzejszym:

 • 2014-10-15  08.00  Pomieszczenia - D-1.14; B-0.09, B-0.11, B-1.07, B-1.08, B-1.09, B-1.20, B-1.21, C-0.17, C-0.18, C-019, C-0.24, C-0.28; C-1.17                                  

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie). Plan odbiorów na pozostałą cześć tygodnia zostanie ustalony z wykonawcą w środę.
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.10.10

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na poczatek przyszłego tygopdnia:

 • 2014-10-13  08.00  Pomieszczenia - D-0.12, D-0.19, D-0.23, D-0.24, D-0.25; B-0.09, B-0.11, B-0.12, B-0.13; B-1.12; C.0.18, C-0.19, C-0.20, C-0.21; C-0.21, C-0.22, C-0.23; J-0.15; dokończenie pierwszego przeglądu dróg,chodników w patiach                                          
 • 2014-10-14  8.00  Pomieszczenia - D-0.27, D-0.28, D-1.47, D1.48, D1-51, D-1.52, D-1.53, D.154, D1-55, D-1.56, D-1.57, D-1.58, D-1.61; pomieszczenia energetyczne w segmencie J;                                

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie).  Plan odbiorów na pozostałą cześć tygodnia zostanie ustalony z wykonawcą we wtorek.
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.10.09

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na piatek:

 • 2014-10-10  08.00  Pomieszczenia - C-0,08, C-0.09, C-0,10, C-0.11, C-0.15, C-0.16, C-0.24, C-0.25, C-0.26, C-0.27, C-0,28; parkingi (ok. 13.00)

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych godzin przeglądów poszczególnych pomieszczeń będą przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch (telefonicznie).
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.10.03

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na przyszły tydzień:

 • 2014-10-06  11.00  Pomieszczenia - B-1.22, B-1.23, B-1.24, B-1.30, C-0.21, C-0.22, C-0.23; D1 - łazienki
 • 2014-10-07   8.00  Pomieszczenia - B-0.11, B-0.12, B-0.13, B-0.15,B-1.07, B-1.08, B-1.09 B-1.25, B-1.26; parkingi
 • 2014-10-08  10.30  bez przeglądów
 • 2014-10-09   8.00  D0, D1 - pracownie i laboratoria; D1-korytarz

Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch, która także bedzie w kontakcie z użytkownikami w sprawie przewidywanych godzin przeglądów/odbiorów poszczególnych grup pomieszczeń laboratoryjnych. Plan przeglądów na piątek zostanie ustalony w przyszłym tygodniu
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek
 


2014.09.29

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na pozostałą część tygodnia:

 • 2014-09-30   8.00  B-1.23, B1.24, B1.30; Pracownie D-1; korytarze F-0.02 i F-1.1, klatka schodowa D-2   
 • 2014-10-01   bez przeglądów
 • 2014-10-02  10.30  D0 - laboratoria, piwnice BCDK (+ewentualnie korytarz D-1.03)
 • 2014-10-03   8.00  D0 - laboratoria, F0 - laboratoria  

Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch, która także bedzie w kontakcie z użytkownikami w sprawie przewidywanych godzin przeglądów/odbiorów poszczególnych grup pomieszczeń laboratoryjnych.
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.09.26

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na poniedziałek 29.09.2014:

 • 2014-09-29  8.00  Klatka schodowa D2, korytarz D1, B.1.11, korytarz F0; piwnice BCDK

Plan na dalsze dni tygodnia zostanie ustalony w poniedziałek.
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.09.24

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na drugą część tygodnia:

 • 2014-09-25 - Bez przeglądów (na wniosek przedstawiciela GW - ze względu na niebędny czas na usunięcie wskazanych usterek)         
 • 2014-09-26 8.00  ponownie D1 - pracownie oraz II piętro klatek schodowych w segmentach BCD; korytarze i toalety na I piętrze segmentów D i C

Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch.
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek
 


2014.09.19

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na pierwsza część przyszłego tygodnia:

 • 2014-09-22  8.00  Przeglądy po usunięciu usterek:
                             A - klatka schodowa od str. ul. Łojasiewicza,
                             A-0.33; B2 i C2 - korytarze i przewiązki oraz 2 piętro klatek schodowych w segmentach BCD;
                             pokoje D-2.51, D-1.15, D-1.31, C1.20, C1-23;
                             Pierwszy przegląd : C0, C1, D-0, D1 - korytarze
 • 2014-09-23  8.00  Pierwszy przegląd - toalety na segmentach D1, C0, B0, B1; piwnice na segmentach BCDK
 • 2014-09-24  8.00  Przeglądy po usunięciu usterek - D1 - pracownie

Plan na dalsze dwa dni ustalony zostanie w środę - w zależności od przebiegu odbiorów w pierwszej części tygodnia. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch.
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.09.17

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS w dniu jutrzejszym:

 • 2014-09-18   10.30  A - duże sale wykładowe, kiosk; C2 - pozostałe pokoje pracy cichej i toalety,korytarz; C1 - pokoje pracy cichej

Plan na piątek ustalony zostanie w w dniu jutrzejszym w zależności od informacji wykonawcy o postępie w usuwaniu usterek poszczególnych pomieszczeń. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian przekazywane będą zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch.
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek


2014.09.12

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na przyszły tydzień:

 • 2014-09-15   8.00  D1 - pokoje pracy cichej; A - korytarze, klatki schodowe
 • 2014-09-16   8.00  B1 - pokoje pracy cichej
                    10.00  A - sale wykładowe
 • 2014-09-17   8.00  B2, C2, D2 - pozostałe pomieszczenia i korytarze

Plan na dalsze dwa dni ustalony zostanie w środę - w zależności od przebiegu odbiorów w pierwszej części tygodnia. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom przez p inż. Małgorzatę Makuch.
 
Z wyrazami szacunku,
Aleksander Janeczek
 


2014.09.10

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na pozostałą część tygodnia:

 • 2014-09-11  10.30 A parter - kontynuacja
                     E, F - parter - kontynuacja (korytarze, klatka schodowa);
                     C2 - kontynuacja;
 • 2014-09-12 8.00  D1 - pokoje pracy cichej.              

Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom.
 
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Makuch
 


2014.09.05

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAIS na przyszły tydzień:

 • 2014-09-08   8.00   A1 - kontynuacja (bez pom. A-1.11, A-1.12, A-1.15 i bez korytarzy);
                              A0 - kontynuacja (bez portierni i korytarzy);
                              F0 - kontynuacja (bez pom. F-0.18 i bez korytarza), klatka schodowa;
 • 2014-09-09   8.00   D2, C2, B2 - kontynuacja,
                               12.30 Szkolenie z obsługi ścianki przesuwnej, A - kontynuacja (m.in. aule A-1.11, A-1.12);
 • 2014-09-10   8.00  A - dokończenie;
                              D2, C2, B2 - dokończenie;
                              D1 - pokoje pracy cichej;

Zgodnie z sugestią Wykonawcy, plan na dalsze dwa dni ustalony zostanie w środę - w zależności od przebiegu odbiorów w pierwszej części tygodnia. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco i przekazywane zainteresowanym użytkownikom.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Makuch
 


2014.08.29

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień

 • 2014-09-01    8.00    A - kontynuacja, A winda, F dokończenie
 • 2014-09-02    8.00    A - dokończenie, E - dokończenie
 • 2014-09-03    8.00    C1 - dokończenie: - C1.15 i korytarz;
                                 C0 - dokończenie: toalety, śmietnik, korytarze,
                                 D1 - korytarze,
                                 D0 - dokończenie (skraplarka, chłodnia, toalety, korytarze),
                                 B0 - toalety, B-0.9 i B-0.17
 • 2014-09-04    10.30   Klatki schodowe, piwnice BCDK, windy
 • 2014-09-05    8.00     Elewacje, dachy

Zaplanowane na poniedziałek i wtorek przeglądy mają charakter przeglądów pomieszczeń po usunięciu usterek (i mają na celu odbiór pomieszczeń z przejęciem kluczy i wyposażenia). Przeglądy przewidziane na środę, czwartek i piątek dotyczą pomieszczeń i elementów inwestycji, które nie miały jeszcze pierwszego przeglądu - wskazania usterek.   Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zmian uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco - w dostosowaniu do aktualnych informacji Wykonawcy, iż w danych częściach budynków zdołał już usunąć usterki lub że przygotował elementy do pierwszego przeglądu. Informacje te przekazuje zainteresowanym użytkownikom pani inż. Małgorzata Makuch

Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek


2014.08.28

Szanowni Państwo

Informuję, że zmuszeni jesteśmy z przyczyn od nas niezależnych zmienić termin następujących szkoleń:

Szkolenie z zakresu obsługi szaf klimatyzacji precyzyjnej – szafy Frapol zostaje przesunięte na dzień 03.09.2014 na godz. 10.00  

Szkolenie z zakresu obsługi szaf klimatyzacji precyzyjnej – szafy Hiref zostaje przesunięte na dzień 03.09.2014 na godz. 12.00

W załączeniu przesyłam listę pomieszczeń z przyporządkowanymi do nich szafami.

Pozdrawiam
Robert Talarczyk
Hochtief Polska S.A.

 


2014.08.22

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:

 • 25.08.2014 /poniedziałek/ godz. 8.00 - Segment B - II piętro (kontynuacja);
  godz. 10.00 - Segmenty G i H - pozostałe pomieszczenia, korytarze, klatka schodowa, piwnice
 • 26.08.2014 /wtorek/ godz. 9.00 - Biblioteka - Segment E - I piętro, parter, Segment F - parter (dokończenie); po odbiorze biblioteki - Segment F (kontynuacja odbioru pozostałych pomieszczeń)
 • 27.08.2014 /środa/ godz. 8.00 - Segment F (dokończenie); Segment A (kontynuacja)
 • 28.08.2014 /czwartek/ godz. 10.30 - Segment A (kontynuacja), Segmenty B, C, D II piętro (dokończenie)
 • 29.08.2014 /piatek/ godz. 8.00 - Segment A (kontynuacja), Segmenty B, C, D II piętro (dokończenie)

Wszystkie zaplanowane na przyszły tydzień przeglądy mają charakter przeglądów pomieszczeń po usunięciu usterek (i mają na celu odbiór pomieszczeń z przejęciem kluczy i wyposażenia przed zaplanowanym terminem przeprowadzki). Szczegółowe informacje na temat kolejności przeglądów w środę, czwartek i piątek uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco - w dostosowaniu do informacji Wykonawcy, iż w danych częściach budynków zdołał już usunąć usterki. Informacje te przekazuje zainteresowanym użytkownikom pani inż. Małgorzata Makuch

Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek


2014.08.14

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:

 • 18.08.2014 /poniedziałek/ godz. 8.00 - Segment G - I piętro (dokończenie)
  godz. 10.00 - Biblioteka - Segment E - I piętro, parter, Segment F - parter (do godziny 12.00)
 • 19.08.2014 /wtorek/ godz. 8.00 - Biblioteka - Segment E - I piętro, parter, Segment F - parter (dokończenie); następnie Segment G - II piętro (dokończenie)
 • 20.08.2014 /środa/ godz. 8.00 oraz
  21.08.2014 /czwartek/ godz. 10.30 oraz
  22.08.2014 /piątek/ godz.8.00 - w pierwszej kolejności - Segmenty F, G, H - dokończenie, następnie kontynuacja odbiorów pomieszczeń na segmencie A oraz na II piętrze budynków B,C,D

Wszystkie zaplanowane na przyszły tydzień przeglądy mają charakter przeglądów pomieszczeń po usunięciu usterek (i mają na celu odbiór pomieszczeń z przejęciem kluczy i wyposażenia przed zaplanowanym terminem przeprowadzki). Szczegółowe informacje na temat kolejności przeglądów w środę, czwartek i piątek uzgadniane będą przez Komisję na bieżąco - w dostosowaniu do informacji Wykonawcy, iż w danych częściach budynków zdołał już usunąć usterki. Informacje te przekazuje zainteresowanym użytkownikom pani inż. Małgorzata Makuch.

Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek


2014.08.08

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:
11.08.2014 /poniedziałek/ godz. 8.00 - Segment F - II piętro, Segment F - I piętro
12.08.2014 /wtorek/ godz. 8.00 - Segment F - I piętro -dokończenie, Segment F - parter (bez pomieszczeń biblioteki)
13.08.2014 /środa/ godz. 8.00 -Segmenty G - parter, I piętro, II piętro, H -parter, I pietro, II piętro - dokończenie
14.08.2014 /czwartek/ godz. 10.30 -Segmenty G - parter, I piętro, II piętro, H -parter, I pietro, II piętro, F -parter, I piętro, II piętro - dokończenie


Wszystkie zaplanowane na przyszły tydzień przeglądy mają charakter przeglądów pomieszczeń po usunięciu usterek (i mają na celu odbiór pomieszczeń z przejęciem kluczy i wyposażenia przed zaplanowanym terminem przeprowadzki).

Możliwe są korekty terminów dla poszczególnych kondygnacji i budynków (w tym rozpoczęcie przeglądów po usunięciu usterek w budynku A). Korekty te uzgadniane są na bieżąco przez Komisję w trakcie przeglądów - w dostosowaniu do informacji Wykonawcy, iż w danych częściach budynków zdołał już usunąć usterki. O korektach tych zawiadamia zainteresowanych użytkowników pani inż. Małgorzata Makuch. Przyczyną ewentualnych korekt terminów jest nadrzędne założenie, iż przeprowadzka na segmenty FGH i AE rozpoczyna się 25.08.2014r.
               
Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek
 


2014-08-07
Szanowni Państwo,

w związku z opóźnieniami odbioru pomieszczeń w nowym budynku Wydziału początek przeprowadzki sekretariatów dydaktycznych, biblioteki,  Pierwszej i Drugiej Pracowni Fizycznej oraz Pracowni Pokazów Fizycznych planowany jest na 25 sierpnia.
Rozpoczęcie przenosin pokoi pracy cichej oraz laboratoriów planowane jest wstępnie na połowę września.
Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany w uzgodnieniu z przedstawicielami poszczególnych zakładów w drugiej połowie sierpnia.  
Kartony, do których będzie można spakować dokumenty zostaną dostarczone Państwu z wyprzedzeniem, a po przeniesieniu do nowych pomieszczeń trzeba będzie je opróżnić i zwrócić w ciągu 2-3 dni.
Materiały do pakowania sprzętu laboratoryjnego oraz komputerów (folia bąbelkowa, folia pakowa, oraz zwrotne: pojemniki plastikowe, palety i skrzynio-palety) będą dostarczane zgodnie z ustalonym harmonogramem.  


Z poważaniem
Jakub Rysz

2014.08.01
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:
04.08.2014 /poniedziałek/ godz. 8.00 - Segment C - I piętro - dokończenie (2 laboratoria i korytarz); Segment C - parter
04.08.2014 /poniedziałek/ godz. 12.00 - Segment H - II, I piętro i parter oraz Segment G II piętro - przegląd pozostałych pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia. Rozpoczęcie przeglądu pomieszczeń na I piętrze Segmentu G
05.08.2014 /wtorek/ godz. 8.00 - Segment C - parter
05.08.2014 /wtorek/ godz. 12.00 - Segment G - I piętro  i parter - przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
06.08.2014 /środa/ godz. 8.00 - Segment D - I pietro (dokończenie - korytarze); Segment D - parter (dokończenie - Chłodnia, skraplarka, toalety, korytarze)
06.08.2014 /środa/ godz. 12.00 - Segment F - II piętro -przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
07.08.2014 /czwartek/ godz. 10.30 - Segment B - parter
07.08.2014 /czwartek/ godz. 13.00 - Segment F - I piętro -przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
08.08.2014 /piątek/ godz. 8.00 - Segment B - parter
08.08.2014 /piątek/ godz. 12.00 - Segment F - parter -przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.

Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek
 

2014.07.25
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:
28.07.2014 /poniedziałek/ godz. 8.00  - Segment D - I piętro
28.07.2014 /poniedziałek/ godz. 12.00 - Segment H - II piętro i parter - przegląd pozostałych pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
29.07.2014 /wtorek/       godz. 8.00  - Segment D - I piętro - dokończenie
29.07.2014 /wtorek/       godz. 12.00 - Segment H - I piętro - przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
30.07.2014 /środa/        godz. 8.00  - Segment D - parter
30.07.2014 /środa/        godz. 12.00 - Segment G - II piętro -przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
31.07.2014 /czwartek/     godz. 10.30 - Segment D - parter (dokończenie)
31.07.2014 /czwartek/     godz. 13.00 - Segment G - II piętro (dokończenie) -przegląd pomieszczeń po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia.
01.08.2014 / piątek/      godz. 8.00  - Segment C - parter + dokończenie przeglądu I piętra segmentu C (2 laboratoria i korytarz)
                       
Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek
 

2014.07.25
 
 
Zwracamy uwagę, że Harmonogram Badania Klas Czystości może ulec zmianie, w zależności od przebiegu odbiorów budynku.
 

2014.07.22

Uwaga! Kontrola zabezpieczeń antywibracyjnych. Pilne!
 
 

2014.07.18
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:
21.07.2014 /poniedziałek/  godz. 8.00  - Segment D - II piętro
22.07.2014 /wtorek/          godz. 8.00  - Segment D - II piętro
22.07.2014 /wtorek/          godz. 12.00 - Segment H - II piętro - pilotażowy przegląd po usunięciu usterek - odbiór z przejęciem kluczy i wyposażenia. Jeżeli ten pilotażowy przegląd potwierdzi, iż wykonawca rzeczywiście zdołał usunąć już usterki (jak deklaruje) - to w następnych dniach zostaną zaplanowane przeglądy kolejnych kondygnacji zespołu F, G, H, aby przyspieszyć możliwość rozpoczęcia przeprowadzki
23.07.2014 /środa/           godz. 8.00   - Segment B - I piętro
24.07.2014 /czwartek/      godz. 10.30  - Segment B - I piętro (po naradzie koordynacyjnej)
25.07.2014 /piątek/          godz. 8.00   - Segment C - I piętro                  

Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek
 

2014.07.11
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję o planie przeglądów pomieszczeń w ramach czynności odbioru końcowego WFAiIS na przyszły tydzień:
15.07.2014 /wtorek/     godz. 9.00  - Biblioteka - segment E i F
16.07.2014 /środa/       godz. 10.00 - Segment B - II piętro
17.07.2014 /czwartek/  godz. 10.30 - Segment C - II piętro (po naradzie koordynacyjnej)
18.07.2014 /piątek/      godz. 9.00  - Segment D - II piętro
 
Z wyrazami szacunku
Aleksander Janeczek
 

2014.07.09
Przesyłam uzgodnione na spotkaniu w dniu 08.07.2014 o godzinie 9:00 terminy pomiarów natężenia pola elektryczne i magnetycznego w celu sprawdzenia skuteczności ekranowania.
 
1. czwartek 10.07.2014 godzina 10:00 zakład ZFJ pom. B-0.11 i B-0.16,
2. piątek 11.07.2014 godzina 8:00 zaklad ZFMO pom. C-0.21 i C-0.23,
3. piątek 11.07.2014 godzina 10:00 zakład ZDFK  pom. F-0.12,
4. piątek 11.07.2014 godzina 11:00 zakład ZFNT   pom. D-0.22 i D-0.26,
5. piątek 11.07.2014 godzina 13:30 zakład ZOA pom. C-0.20.
6. wtorek 15.07.2014 godzina 8:00 zakład ZF pom. C-1.24, C-1.25 i C-1.26
7 .wtorek 15.07.2014 godzina 12:00 zakład ZR pom. D-0.15, D-0.16 i D-0.18.
 
Proszę o udział w pomiarach osób zainteresowanych.
 
Pozdrawiam
Jan Juszkiewicz