Web Content Display Web Content Display

PCAM Workshop in Cracow 2017

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ jest od roku 2008 członkiem konsorcjum "Physics and Chemistry of Advanced Materials. European Doctorate" (PCAM).

Z inicjatywy Władz Dziekańskich w dniach 18-19 maja 2017 na terenie WFAIS UJ zorganizowane zostanie spotkanie/seminarium osób prowadzących badania na naszym Wydziale w szeroko pojętej dziedzinie badań materiałów z przedstawicielami konsorcjum PCAM. Celem tego spotkania będzie stworzenie warunków do poznania prowadzonych prac badawczych i ewentualnego nawiązania współpracy. Współpraca taka mogłaby zaowocować ustanowieniem wspólnych projektów badawczych ukierunkowanych na uzyskiwanie doktoratów europejskich.

Zwracam się z zaproszeniem do uczestnictwa w spotkaniu/seminarium.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej spotkania:
http://www.pcamworkshop2017.confer.uj.edu.pl/start

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową do dnia 31 marca 2017.  

Z uwagi na charakter spotkania, sugerowane są raczej wystąpienia kierowników grup badawczych. Można jednak zaproponować również bardziej szczegółowe referaty młodszych kolegów, w tym doktorantów.

 

Prof. Rafał Abdank-Kozubski
Przedstawiciel UJ w Radzie Zarządczej Konsorcjum PCAM

Published Date: 01.03.2017
Published by: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej