Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej w zakresie teoretycznej fizyki badań relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów w Instytucie Fizyki.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 11 kwietnia 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

Published Date: 06.03.2018
Published by: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej