Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu Fizyki UJ

Kraków, dnia 15 października 2020 r.

Uprzejmie zapraszam członków Rady Instytutu Fizyki UJ na nadzwyczajne posiedzenie, które odbędzie się w dniu  22 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 10.15, za pomocą aplikacji Teams (Zespół: WFAIS-Rada-Instytutu-Fizyki), z następującym porządkiem:

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO RADY INSTYTUTU FIZYKI

Zgodnie z obecnym Statutem UJ (§102 pkt. 2): 
Rada instytutu wybiera przewodniczącego spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień doktora habilitowanego. Przewodniczącym rady może być wybrany również dyrektor instytutu. 

Dyrektor Instytutu Fizyki UJ  
Prof. dr hab. Zbigniew Postawa