Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukowe

Festiwal Nauki w Krakowie

Festiwal Nauki w Krakowie organizowany jest przez krakowskie publiczne szkoły wyższe, przy współudziale instytucji naukowych i jednostek konsularnych. Impreza organizowana jest cyklicznie od 2000 roku, a jej celem jest popularyzacja najnowszych i najciekawszych osiągnięć naukowych krakowskich naukowców. Poprzez udział jednostek konsularnych promuje ona także osiągnięcia naukowe innych krajów.

Idea Festiwalu Nauki zrodziła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie przygotowań do jubileuszu 600-lecia uczelni. Uniwersytet był głównym organizatorem imprezy w latach 2000-2004. Namioty, w których odbywały się prezentacje, stały w tzw. kwartale uniwersyteckim, czyli w okolicach Collegium Novum oraz na ulicach Gołębiej i Jagiellońskiej. W latach 2005-2007 pieczę nad Festiwalem sprawowała Akademia Górniczo–Hutnicza. Miasteczko namiotowe zostało wówczas przeniesione na płytę Rynku Głównego. W latach 2008 – 2009 organizatorem festiwalu była Politechnika Krakowska.
Festiwal obejmuje:
- panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin nauki,
- spotkania, prelekcje i wycieczki tematyczne ze specjalistami z różnych dziedzin w charakterze przewodników,
- „Festyn Nauki" odbywający się w namiotach wystawienniczych w Rynku Głównym, gdzie prezentowane są najbardziej interesujące osiągnięcia naukowe w widowiskowej formie. Organizowane tam pokazy laboratoryjne i warsztaty cieszą się ogromnym powodzeniem, czemu sprzyja przeprowadzanie „na żywo" atrakcyjnych doświadczeń. Taka forma pokazywania nauki przybliża ją widzom — głównie młodym — i zachęca do jej zgłębiania,
- część artystyczną — występy, koncerty zespołów studenckich i orkiestr młodzieżowych odbywające się na estradzie przed wieżą ratuszową, konkursy tematyczne, a także spektakle teatralne oraz wystawy plastyczne.

Więcej informacji na stronie Festiwalu Nauki: www.festiwalnauki.krakow.pl

Małopolska Noc Naukowców

Noc Naukowców stanowi część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego. W tym roku odbyła się w 30 krajach, w ponad 200 miastach Europy.

Główną ideą tego wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca oraz zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej.

Noc Naukowców jest również okazją do poznania wielu ciekawych dyscyplin naukowych oraz odkryć z nimi związanych. Uczestnicy Nocy Naukowców przekonują się, jak wielki wpływ na naszą codzienność ma praca naukowca, mają także możliwość poznać „od kuchni" miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i miejsca pracy uczonych. Podczas ostatniej Małopolskiej Nocy Naukowców odbyło się blisko 25 spotkań z nauką i naukowcami, zostały otwarte drzwi ponad 40 laboratoriów i pracowni małopolskich uczelni i instytucji badawczych, a uczestników imprezy oprowadzało blisko 80 naukowców - przewodników.

Koordynatorem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest przy współudziale Partnerów: Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie-Mościcach.

Więcej informacji na stronie Małopolskiej Nocy Naukowców: www.nocnaukowcow.malopolska.pl