Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wyznaczenie optymalnego punktu pracy prototypowego detektora słomkowego do eksperymentu PANDA.

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: Jerzy Smyrski
Email: jerzy.smyrski@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fizyki Hadronów
Pracownia: Pracownia Detektorów
Strona www grupy: http://www.zzfj.if.uj.edu.pl/zaklad-fizyki-hadronow

Krótki opis

W Zakładzie Fizyki Hadronów IF UJ opracowano i zbudowano prototyp gazowego detektora słomkowego do rejestracji śladów naładowanych cząstek w eksperymencie PANDA. Eksperyment ten będzie prowadzony na wiązce antyprotonów w powstającym zespole akceleratorów FAIR w Darmstadt w Niemczech.

Celem proponowanych badań jest znalezienie optymalnego puntu pracy detektora słomkowego w dziedzinie parametrów obejmujących m.in. wartość wysokiego napięcia podawanego na druty anodowe w słomkach i współczynnik wzmocnienia impulsów w elektronice czołowej. Optymalne ustawienie powinno zapewniać dobrą wydajność detekcji cząstek (>97%) oraz precyzję pomiaru trajektorii cząstek (około 0.15 mm) przy możliwie niskim napięciu na drutach anodowych, minimalizującym efekty starzenia się detektora. Testy przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem promieniowania kosmicznego. Analiza zebranych danych odbywać się będzie przy pomocy przygotowanych przez studenta skryptów w środowisku ROOT.

Główne narzędzia badawcze

  • Prototypowy detektor słomkowy wyposażony w elektronikę odczytu oraz układ zasilania gazem i wysokim napięciem

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Znajomość języka programowania C++ na poziomie podstawowym

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak