Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pola bliskie i ich polaryzacja – badania mikroskopem SNOM.

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko : dr hab. Tomasz Kawalec  
Email: tomasz.kawalec@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fotoniki
Pracownia: Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni
Strona www grupy:  

Krótki opis

Nanostruktury dielektryczne, metaliczne oraz hybrydowe mogą być m.in. stosowane w ultraczułych sensorach optycznych czy układach optycznej manipulacji atomami jako generatory tak zwanych pól bliskich. Pola te są specyficznymi falami elektromagnetycznymi, które nie propagują się i można je powiązać z falą zanikającą, znaną ze zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia.

Zadaniem będzie badanie pól typu fali zanikającej w dwóch rodzajach mikroskopów bliskiego pola (tzw. SNOM/NSOM) oraz modelowanie numeryczne tych pól – dla różnych struktur powierzchniowych. Pomiary będą także dotyczyły samego zjawiska sprzęgania pól bliskich do igły mikroskopu SNOM, dla różnych polaryzacji światła.

Główne narzędzia badawcze

  • Dwa typy mikroskopów bliskiego pola (SNOM/NSOM), symulacje numeryczne.

Wymagania w stosunku do kandydata

  • Dla osób zainteresowanych pracą doświadczalną i optyką.