Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plazma indukowana laserowo jako źródło światła białego do pomiarów absorpcyjnych z nanosekundową zdolnością rozdzielczą.

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko : Krzysztof Dzierżęga  
Email: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl
Zakład: Fotoniki
Pracownia: C-1-16
Strona www grupy:  

Krótki opis

Celem badań byłoby wytworzenie, za pomocą nanosekundowych impulsów lasera Nd:YAG w ośrodku gazowym (argonie, azocie lub powietrzu), plazmy stanowiącej źródło silnego promieniowania ciągłego w zakresie bliskiego UV i widzialnym oraz zbadanie jego właściwości spektralno-czasowych. Światło to, o czasie trwania rzędu kilkunastu nanosekund, byłoby następnie wykorzystywane w spektroskopii absorpcyjnej różnego typu ośrodków przejściowych, w tym w badaniach profili linii spektralnych atomów i jonów „zanurzonych” w tych ośrodkach i ich ewolucji.

Zadaniem praktykanta byłoby zbudowanie odpowiednich układów optycznych do generacji plazmy laserowej oraz do obserwacji jej widma a także wykonanie pomiarów tego widma z wykorzystaniem spektrometru siatkowego i kamery ze wzmacniaczem obrazu.

Praktykant zostanie zaznajomiony z zasadami pracy z laserami impulsowymi dużej mocy, metodami pomiaru ich parametrów, a także technikami spektroskopii emisyjnej z czasową zdolnością rozdzielczą.

Główne narzędzia badawcze

  • Lasery nanosekundowe typu Nd:YAG z generatorami wyższych harmonicznych, spektrometry siatkowe, kamery ze wzmacniaczami obrazu, spektroskopia emisyjna plazmy

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zainteresowanie pracą doświadczalną
  • znajomość podstaw optyki