Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jonizacja w silnych polach laserowych.

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko : Jakub Prauzner-Bechcicki  
Email: jakub.prauzner-bechcicki@uj.edu.pl
Zakład: Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii
Pracownia: Fizyka w skali attosekundowej i nanometrycznej
Strona www grupy: http://zfnin.if.uj.edu.pl/pl/sites_groups/group_attosec_nanomet.html

Krótki opis

Celem pracy jest badanie zjawiska wielokrotnej jonizacji, będącej wynikiem oddziaływania atomów lub molekuł z krótkimi, silnym impulsami laserowymi. W interesującym nas zakresie intensywności promieniowania laserowego jonizacja przebiega w trzech etapach: wstępna jonizacja jednego elektronu (tunelowanie), ruch elektronu w polu impulsu i wtórne rozproszenie (ang. rescattering) skutkujące jonizacją. Pomiary pędów zjonizowanych elektronów wskazują na istnienie korelacji, w tym również na możliwość wytworzenia splątanych par elektronów. Opis w ramach mechaniki kwantowej jest możliwy półanalitycznie przy wykorzystaniu tzw. przybliżenia silnego pola (ang. Strong Field Approximation, SFA) lub numerycznego całkowania równania Schrödingera. Korzystne jest również badanie wspomnianego zjawiska metodami klasycznymi czy półklasycznymi mechaniki. Nietrywialnym zagadnieniem pozostaje także wizualizacja otrzymywanych wyników, w szczególności w kontekście jonizacji wyższych niż podwójna.

Główne narzędzia badawcze

  • Rachunki półanalityczne - całkowanie numeryczne (Mathematica/Python/Matlab)
  • Rachunki numeryczne (kwantowe/klasyczne)
  • Programowanie (C/C++/Python)

Wymagania w stosunku do kandydata