Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Detekcja sygnałów nano-NMR poprzez centra NV w diamencie.

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko : dr Adam Wojciechowski  
Email: a.wojciechowski@uj.edu.pl
Zakład: Fotoniki
Pracownia: Spektroskopii centrów barwnych w diamencie.
Strona www grupy: https://zf.if.uj.edu.pl/pl/node/514

Krótki opis

Projekt ma na celu demonstrację nowatorskiej metodę pomiaru prędkości i stałej dyfuzji w chipach mikrofluidycznych. Dipolowe oddziaływanie magnetyczne między spinami cząsteczek płynu wpływa na stan centrum barwnego azot-wakancja (NV), przez co można je badać za pomocą znanych technik NMR i EPR/ESR. Z analizy szumu w widmach NMR można wyznaczyć prędkość dryfu i stałą dyfuzji w płynie, z dokładnością większą o rzędy wielkości niż innymi metodami.

Projekt ten ma potencjał by być technologią przełomową, gdyż precyzyjny pomiar właściwości mikroprzepływowych jest kluczowy przy wykrywaniu wolnych rodników w próbkach biologicznych, przemyśle farmaceutycznym, dyfuzji w błonie komórkowej i wielu innych zastosowaniach. Wolne rodniki odgrywają kluczową rolę w takich procesach jak odpowiedź immunologiczna, śmierć komórek i starzenie się. Jednak dokładne mechanizmy ich powstawania, trwałość i aktywność chemiczna pozostają kwestiami otwartymi.

W projekcie możliwe jest uzyskanie stypendium NCN.

Główne narzędzia badawcze

  • mikroskopia fluorescencyjna, rezonans magnetyczny

Wymagania w stosunku do kandydata

  • zamiłowanie do pracy doświadczalnej
  • mile widziane doświadczenie w programowaniu i/lub w pracy z układami optycznymi