Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budowa fantomu mózgu do pomiarów biomagnetycznych

Wersja pdf

Opiekun naukowy

Imię i nazwisko: dr hab Szymon Pustelny, prof. UJ
Email: szymon.pustelny@uj.edu.pl
Zakład: Zakład Fotoniki
Pracownia: Procownia magnetometrii i inżynierii stnaów kwantowych
Strona www grupy: https://zf.if.uj.edu.pl/

Krótki opis

Większość procesów życiowych w organizmach żywych wiąże się z generacją słabego pola magnetycznego. Pomiary biomagnetyczne dostarczają zatem informacji o organizmie, ale także mogą one być źródłem informacji o procesach myślowych.

Celem praktyk jest stworzenie fantomu mózgu pozwalającego na symulowanie pól biomagnetycznych. Podczas realizacji pierwszej części praktyk przygotowany i wykonany (druk 3D) zostanie model mózgu. Na fantomie zainstalowane zostaną następnie cewki magnetyczne, które włączane w odpowiedniej kolejności symulować będą pola generowane przez mózg. Żeby było to możliwe konieczne będzie oprogramowanie (LabView lub Python) wielokanałowego źródła prądowego. Zwieńczeniem projektu będzie pomiar wytwarzanego pola magnetycznego przy pomocy magnetometru optycznego.

Główne narzędzia badawcze

Podczas realizacji praktyk wykorzystywane będą: drukarka 3D, sterowane komputerowo źródło prądowe, oprogramowanie do projektowania 3D oraz magnetometr optyczny.

Wymagania w stosunku do kandydata

- podstawowa wiedza w ramach elektryczności i magnetyzmu,
- znajomość podstaw programów do projektowania 3D.
- znajomość języka Python lub środowiska LabView

Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:

  • pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej): Tak
  • pracy doktorskiej: Tak